Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 16.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00110.123.43.478----
02:00116.624.43.408----
03:00239.518.74.718----
04:00185.620.94.307----
05:00190.225.94.454----
06:00134.327.63.709----
07:0096.223.23.666----
08:00310.727.34.091----
09:00218.826.33.634----
10:00264.630.83.886----
11:00223.332.13.618----
12:00483.776.64.970----
13:00396.282.04.067----
14:00228.552.72.882----
15:00145.746.12.496----
16:00130.468.32.588----
17:00168.589.25.177----
18:00344.667.45.066----
19:00316.958.64.969----
20:00378.746.06.366----
21:00263.334.44.330----
22:00279.531.74.435----
23:00129.933.13.266----
24:00250.433.84.186----
Dnevni prosjek233.641.74.074----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m