Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.11.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:00104.019.90.937----
02:0097.720.70.984----
03:00114.719.81.063----
04:00189.220.21.407----
05:00141.417.91.196----
06:0096.519.51.036----
07:0087.918.50.910----
08:0089.518.50.835----
09:0066.314.60.541----
10:0083.417.80.649----
11:0085.017.50.652----
12:0084.216.30.638----
13:0092.517.60.681----
14:0085.917.20.595----
15:0083.317.30.683----
16:0091.320.10.716----
17:0060.519.00.608----
18:00135.424.11.167----
19:00286.229.91.746----
20:00232.325.81.917----
21:00239.124.11.992----
22:00194.722.71.642----
23:00197.420.21.720----
24:0086.814.30.940----
Dnevni prosjek126.119.71.052----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m