Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.04.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0020.510.90.61132.37.8
02:0019.913.50.59433.66.7
03:0023.521.30.60125.021.2
04:0033.627.80.58727.013.2
05:0023.621.20.58329.45.9
06:0015.714.00.58427.13.5
07:0023.048.30.61015.77.0
08:0044.855.50.66214.218.9
09:0035.350.90.66616.418.6
10:0021.239.70.62918.113.5
11:0022.149.60.62317.714.2
12:0021.735.00.62125.414.5
13:0033.539.80.66121.925.6
14:0054.041.00.67219.342.3
15:0069.640.70.67522.737.1
16:0048.526.80.61730.415.8
17:0053.032.90.63933.023.3
18:0038.419.20.61737.414.1
19:0034.826.40.62229.916.9
20:0035.535.10.60921.911.9
21:0030.033.70.64717.826.2
22:0055.941.50.75112.140.1
23:0066.243.10.82510.461.9
24:0031.724.20.6917.129.6
Dnevni prosjek35.733.00.64222.720.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m