Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.10.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0040.822.8------
02:0032.824.0------
03:0025.218.4------
04:0019.715.8------
05:0023.615.8------
06:0024.016.0------
07:0023.917.4------
08:0031.722.4------
09:0047.422.6------
10:0082.820.7------
11:0032.714.3------
12:0032.914.4------
13:00108.318.8------
14:0077.816.6------
15:0039.214.0------
16:0049.815.0------
17:0038.016.9------
18:0048.623.2------
19:0040.632.2------
20:0059.938.2------
21:0060.331.8------
22:0044.830.4------
23:0026.320.9------
24:0023.216.3------
Dnevni prosjek43.120.8------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m