Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.02.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0019.00.01.749----
02:0021.10.01.655----
03:0019.80.01.720----
04:0019.80.01.803----
05:0016.90.01.875----
06:0022.30.41.883----
07:0021.10.21.815----
08:0020.21.71.763----
09:0021.54.31.761----
10:0029.73.61.712----
11:0047.04.31.698----
12:0057.73.31.605----
13:0031.83.71.674----
14:0034.54.51.583----
15:0021.64.51.648----
16:0020.94.91.644----
17:0019.44.41.619----
18:0029.56.21.581----
19:0037.09.91.597----
20:00146.532.42.278----
21:0042.721.71.839----
22:00109.640.42.423----
23:00142.636.62.365----
24:00272.348.43.992----
Dnevni prosjek51.09.81.887----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m