Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.03.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00120.428.81.7237.756.7
02:00172.028.72.0576.871.0
03:00134.623.72.0726.865.1
04:00126.723.71.9976.057.3
05:0090.021.81.5166.745.6
06:00166.922.91.7326.653.5
07:0072.715.61.4376.750.1
08:00136.616.61.7049.163.5
09:00175.524.61.74917.866.5
10:00130.225.81.44730.152.3
11:0080.817.11.06141.832.6
12:0076.012.90.84450.813.4
13:0060.29.70.78555.49.8
14:0086.312.60.78856.610.5
15:00109.114.00.77556.710.8
16:00109.714.10.75855.610.4
17:0056.512.60.81255.513.8
18:0061.718.60.81648.010.9
19:00391.579.32.88615.7125.6
20:00344.070.52.9516.4108.9
21:00263.758.52.2468.971.9
22:00164.942.81.6588.544.9
23:00156.442.41.9378.856.4
24:00226.843.12.7729.181.5
Dnevni prosjek146.428.31.60524.349.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m