Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:002.2----26.3--
02:003.4----32.1--
03:008.3----44.0--
04:003.4----52.7--
05:002.9----53.9--
06:004.4----55.0--
07:004.5----48.9--
08:003.0----37.0--
09:0010.0----41.1--
10:0017.4--2.42238.127.7
11:004.5--2.34341.931.1
12:007.0----50.631.7
13:003.4--0.18159.428.7
14:006.5--0.15263.927.1
15:006.2--0.12868.026.3
16:006.4--0.15263.327.6
17:001.3--0.21062.927.8
18:004.4--0.17465.525.8
19:002.7--0.14268.528.0
20:003.2--0.27651.232.7
21:001.3--0.17848.632.0
22:003.0--0.26039.834.5
23:006.5--0.33114.137.2
24:006.6--0.37111.334.5
Dnevni prosjek5.1----47.4--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m