Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.06.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0018.78.8------
02:0017.56.1------
03:0019.20.0------
04:0020.70.6------
05:0015.72.8------
06:0017.00.4------
07:0016.92.4------
08:0013.60.4------
09:0016.92.1------
10:0024.13.0------
11:0037.20.4------
12:0026.70.2------
13:0020.03.4------
14:0015.60.0------
15:0019.81.3------
16:0016.50.0------
17:0014.10.3------
18:0017.4--------
19:0014.2--------
20:0019.47.8------
21:0019.833.3------
22:0017.721.2------
23:0019.120.0------
24:0019.415.8------
Dnevni prosjek19.16.0------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m