Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.04.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0073.225.8------
02:0059.817.3------
03:0052.014.8------
04:0052.114.3------
05:0039.610.8------
06:0066.818.5------
07:0047.714.1------
08:0089.524.1------
09:0095.739.4------
10:00139.240.3------
11:0087.418.2------
12:0076.210.9------
13:0072.212.4------
14:0027.57.7------
15:0040.96.1------
16:0045.010.1------
17:0019.86.8------
18:0018.25.6------
19:0014.55.5------
20:0019.329.4------
21:00106.7111.5------
22:00130.782.1------
23:00125.966.4------
24:0072.050.3------
Dnevni prosjek65.526.8------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m