Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.04.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:007.924.3--19.134.1
02:004.916.6--13.927.7
03:004.917.8--13.937.4
04:007.716.9--16.328.6
05:004.515.3--12.624.3
06:003.517.1--10.623.0
07:007.216.5--9.725.0
08:006.311.3--19.217.0
09:007.013.3--40.914.0
10:0010.723.6--52.515.0
11:0019.720.5--68.712.7
12:0011.811.6--80.95.2
13:0013.316.7--87.94.2
14:0024.717.0--90.82.5
15:0012.314.0--97.02.5
16:006.614.5--100.42.3
17:005.612.3--101.22.2
18:0026.916.4--96.04.1
19:0030.1----85.35.7
20:0015.9----61.211.9
21:0015.2----40.121.2
22:0014.4----27.342.4
23:009.4----20.431.2
24:0010.0----29.424.8
Dnevni prosjek11.716.5--49.817.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m