Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 10.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00175.525.23.120----
02:00176.421.13.097----
03:0083.720.91.870----
04:0055.812.61.397----
05:0047.511.71.309----
06:0054.314.21.342----
07:00116.622.81.366----
08:00157.925.61.398----
09:00129.524.51.302----
10:00140.124.51.217----
11:00115.724.61.152----
12:00130.427.11.139----
13:00158.629.31.139----
14:00149.628.01.182----
15:00146.427.11.225----
16:00151.131.71.458----
17:00123.932.91.562----
18:00127.428.71.352----
19:00148.926.91.200----
20:00137.522.11.198----
21:00156.324.31.177----
22:0083.018.71.291----
23:0060.216.41.311----
24:0071.216.91.480----
Dnevni prosjek120.723.21.470----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m