Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.09.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0017.518.9--14.0--
02:0017.416.8--12.7--
03:0016.918.3--6.3--
04:0018.815.1--6.0--
05:0016.616.2--4.6--
06:0015.917.8--5.8--
07:0016.732.0--6.7--
08:0020.138.2--10.1--
09:0016.922.4--23.0--
10:0017.315.0--44.2--
11:0016.512.1--57.8--
12:0014.710.1--69.7--
13:0014.413.2--77.5--
14:0013.012.6--82.4--
15:0014.415.4--76.2--
16:0013.121.4--70.5--
17:0012.418.4--70.2--
18:0012.919.8--64.2--
19:0012.942.7--39.6--
20:0018.642.6--33.3--
21:0016.455.2--13.2--
22:0016.053.1--11.0--
23:0014.248.4--8.5--
24:0013.440.4--19.2--
Dnevni prosjek15.725.7--34.4--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m