Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.02.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00144.634.11.6047.890.7
02:00197.635.72.2338.9119.8
03:00236.832.22.6218.6123.0
04:00243.131.52.4878.6112.6
05:00223.726.72.6608.2113.3
06:00207.926.72.2728.2107.0
07:00260.625.02.6878.5125.9
08:00157.924.32.0218.894.5
09:00168.329.21.83411.591.7
10:00139.525.91.61616.587.2
11:00128.426.21.38723.966.3
12:00142.624.71.09128.450.7
13:00132.518.70.86730.026.8
14:00284.725.20.76028.214.8
15:00372.634.60.81126.719.8
16:00407.136.60.77926.312.7
17:00282.479.71.56213.962.5
18:00298.893.32.57611.4136.4
19:00309.676.72.45411.7151.9
20:00434.976.83.64710.8188.8
21:00683.768.25.18712.1237.6
22:00381.458.23.7348.9195.9
23:00427.256.94.3329.8206.7
24:00506.650.25.04910.2245.5
Dnevni prosjek282.242.42.34514.5111.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m