Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0032.617.20.949--27.5
02:0030.516.50.936--27.3
03:0033.013.90.926--25.6
04:0032.712.70.917--26.0
05:0030.610.80.883--24.3
06:0029.810.70.829--22.2
07:0031.310.60.864--23.1
08:0031.617.30.972--29.0
09:0032.214.00.859--22.7
10:0039.011.70.751--15.7
11:0044.210.50.701--11.2
12:0042.316.30.722--8.0
13:0047.816.50.669--5.0
14:0065.013.20.680--3.5
15:0049.911.00.641--1.7
16:0043.513.00.628--0.8
17:0043.920.20.643--1.6
18:0063.319.80.712--3.3
19:0067.772.90.922--16.9
20:0055.459.01.059--29.2
21:0044.745.50.912--22.9
22:0040.443.40.964--22.8
23:0040.338.61.057--29.5
24:0036.831.00.996--32.3
Dnevni prosjek42.022.80.841--18.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m