Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 29.03.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:00256.448.8--6.9--
02:00232.549.1--3.8--
03:00108.935.5--3.4--
04:0051.026.6--4.5--
05:0021.019.0--8.2--
06:0055.027.7--5.5--
07:0053.136.1--3.7--
08:0044.531.1--6.0--
09:0060.231.6--13.1--
10:0044.418.3--32.9--
11:0038.516.2--49.9--
12:009.512.7--65.9--
13:008.913.9--68.7--
14:0011.314.8--75.7--
15:0017.315.3--74.3--
16:0026.917.3--75.4--
17:0028.120.0--75.3--
18:0039.721.6--72.9--
19:0094.837.6--61.3--
20:00183.284.4--21.6--
21:00224.673.1--15.1--
22:00416.682.1--11.1--
23:00349.970.7--6.9--
24:00229.159.8--3.8--
Dnevni prosjek106.936.0--31.6--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m