Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.08.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0024.18.0------
02:0022.74.5------
03:0023.24.8------
04:0021.73.8------
05:0021.85.3------
06:0019.76.2------
07:0017.57.5------
08:0018.58.5------
09:0018.412.2------
10:0031.914.7------
11:0033.38.0------
12:0030.94.4------
13:00149.910.9------
14:00160.110.8------
15:0093.37.1------
16:0093.95.6------
17:0059.18.5------
18:0054.94.0------
19:00113.99.1------
20:0074.724.7------
21:0047.934.0------
22:0038.017.3------
23:0029.618.6------
24:0025.317.4------
Dnevni prosjek51.010.7------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m