Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.10.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--41.6------
02:00--60.6------
03:00--41.5------
04:00--26.2------
05:00--24.3------
06:00--21.7------
07:00--30.2------
08:00--24.3------
09:00--44.2------
10:00--93.5------
11:00--31.0------
12:00--35.1------
13:00--19.7------
14:00--39.8------
15:00--35.6------
16:00--47.3------
17:00--62.7------
18:00--56.1------
19:00--80.9------
20:00--70.6------
21:00--72.0------
22:00--48.5------
23:00--44.2------
24:00--37.8------
Dnevni prosjek--45.4------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m