Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.11.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0092.512.71.7066.4111.3
02:0085.513.61.6397.5116.8
03:0097.911.71.7746.8123.2
04:00104.113.61.6017.0113.5
05:0097.912.11.6047.0102.3
06:0079.612.51.4406.7100.2
07:00145.910.11.8527.4119.8
08:00126.29.81.7997.0107.8
09:00222.215.52.0848.6144.1
10:00220.524.11.8518.6130.5
11:00104.926.41.31112.6107.4
12:0082.023.71.06020.284.4
13:0094.323.20.96929.481.0
14:0079.920.50.59134.943.5
15:00134.735.00.83124.180.2
16:00140.651.11.15510.674.5
17:00208.549.62.72010.1168.2
18:00231.850.22.79710.7280.3
19:00224.748.41.8788.0143.7
20:00253.643.92.2868.8149.3
21:00318.934.03.47811.2228.4
22:00206.319.72.8676.9170.7
23:00226.311.53.60910.9229.7
24:00213.513.83.5337.4208.4
Dnevni prosjek158.024.41.93511.6134.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m