Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 29.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0027.223.00.31434.114.0
02:0025.716.20.28026.914.0
03:0028.916.70.27335.813.4
04:0030.913.50.27539.712.8
05:0029.014.50.28537.613.8
06:0031.011.70.25370.19.9
07:0031.015.20.24972.87.9
08:0029.811.00.26077.96.3
09:0029.911.40.24579.57.1
10:0028.29.30.19885.95.2
11:0026.48.60.21588.44.3
12:0026.79.50.22288.94.0
13:0026.47.60.24389.83.3
14:0025.77.10.21692.12.7
15:0025.77.10.24695.32.7
16:0025.69.10.26796.42.3
17:0026.69.00.299102.52.7
18:0026.612.50.29194.34.2
19:0027.113.90.27175.98.5
20:0027.117.80.26844.110.5
21:0026.418.10.26239.710.0
22:0026.015.70.28934.910.6
23:0025.420.20.27028.210.3
24:0025.611.80.27326.310.3
Dnevni prosjek27.512.90.26164.97.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m