Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica BKC
indeks kvalitete zraka iznosi 133

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.02.2024 22:00
SO₂ (µg/m³)
54.6
NO₂ (µg/m³)
47.4
CO (mg/m³) ***
--
O₃ (µg/m³) ***
--
Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
108.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: M. Trifunovića Uče 1, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´55´´N
Geografska dužina: 18°39´17´´E
Nadmorska visina: 232m