Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 15.12.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00106.124.12.1976.7--
02:00164.622.82.0185.8--
03:00186.317.92.2627.6--
04:00157.517.62.5919.2--
05:00114.214.12.1429.0--
06:00204.617.42.2549.2--
07:00185.925.41.9118.8--
08:00157.821.11.93710.4--
09:00214.521.42.02010.8--
10:00127.521.61.89412.4--
11:00120.614.81.70215.2--
12:0082.212.41.59917.8--
13:00125.416.91.68019.1--
14:00164.516.51.67418.1--
15:00135.817.11.50516.3--
16:00154.423.01.72012.8--
17:00129.624.41.74512.8--
18:00208.631.22.46613.0--
19:00228.131.92.49010.1--
20:00201.530.92.1958.3--
21:00129.226.01.9938.7--
22:00100.720.91.99110.7--
23:00123.721.22.19211.3--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m