Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.02.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00414.841.44.3488.9228.5
02:00431.439.25.0669.4266.2
03:00461.434.64.8349.0224.2
04:00422.732.84.8428.9218.0
05:00268.330.63.4967.4159.5
06:00332.532.83.6338.0165.0
07:00358.743.43.3338.2177.8
08:00328.451.33.1128.3192.8
09:00198.231.71.06413.661.5
10:00263.528.51.12716.249.0
11:00----------
12:00----------
13:00----------
14:00----------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m