Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 11.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0061.713.41.346----
02:0038.08.91.282----
03:0054.49.21.302----
04:0065.613.31.436----
05:0069.512.11.458----
06:00101.015.41.444----
07:00114.827.51.756----
08:00180.235.62.031----
09:00141.434.81.702----
10:00110.734.21.462----
11:00114.526.11.288----
12:00188.431.01.421----
13:00114.424.61.380----
14:00116.129.21.318----
15:0089.829.11.369----
16:0072.132.51.311----
17:0083.134.61.429----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
NO2 (µg/m³)200.0220.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m