Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.03.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:00213.752.5--4.2--
02:00128.438.1--5.5--
03:00120.439.6--6.9--
04:0057.830.0--4.0--
05:0046.329.7--3.5--
06:0086.429.4--4.3--
07:0085.932.0--2.7--
08:0090.931.2--5.1--
09:00224.946.3--7.7--
10:00160.246.9--20.0--
11:0023.019.5--55.9--
12:0017.416.1--66.5--
13:0020.516.4--75.4--
14:0011.214.8--79.0--
15:0010.516.0--78.3--
16:005.215.1--80.7--
17:0012.417.0--80.8--
18:0039.125.5--74.6--
19:00127.455.2--52.0--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m