Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0025.414.80.26022.310.6
02:0025.417.00.2819.112.5
03:0025.013.00.2549.012.6
04:0024.814.80.2488.512.4
05:0024.214.10.2187.312.3
06:0025.312.80.2627.412.3
07:0026.514.70.22615.013.1
08:0027.517.20.23929.711.9
09:0032.515.90.27148.410.3
10:0051.317.60.27474.511.2
11:0053.912.60.237106.411.1
12:0036.66.20.209124.56.3
13:0074.67.80.224136.67.2
14:0094.77.10.240148.17.7
15:0098.79.70.247148.07.9
16:0053.47.40.267140.97.6
17:0040.411.70.306125.98.7
18:0035.89.50.281109.210.7
19:0035.08.90.251108.111.6
20:0033.69.40.247102.413.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m