Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:003.9--0.42810.030.8
02:003.4--0.3859.929.5
03:003.5--0.4368.525.3
04:001.9--0.3878.123.2
05:006.2--0.3989.826.8
06:003.4--0.38612.722.1
07:006.3--0.35313.122.6
08:007.8--0.30218.330.7
09:004.3--0.19632.423.8
10:002.3----67.419.6
11:002.3----89.218.6
12:006.5--0.27487.917.2
13:003.3--0.22290.516.5
14:004.4--0.212106.612.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m