Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.12.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0066.110.90.575----
02:0087.310.90.738----
03:00119.512.60.814----
04:0080.28.40.524----
05:0082.910.30.596----
06:0067.68.50.464----
07:0069.412.40.505----
08:0069.216.10.572----
09:0070.614.30.499----
10:0085.413.10.548----
11:0091.013.00.553----
12:0080.914.40.590----
13:0068.413.40.511----
14:0062.613.80.435----
15:0070.117.50.534----
16:0080.220.40.547----
17:0078.619.80.495----
18:00102.519.90.641----
19:0059.514.60.450----
20:0061.114.40.453----
21:0052.312.30.463----
22:0074.317.50.675----
23:0062.217.00.664----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m