Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.04.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0010.5----23.123.4
02:007.9----23.320.6
03:007.5----22.425.7
04:0010.9----19.123.8
05:009.9----13.420.7
06:0011.3----11.623.8
07:008.2----11.321.4
08:007.6----14.726.5
09:0011.1----23.234.3
10:0010.3----47.422.6
11:0041.4----71.917.3
12:0045.0----86.012.1
13:0033.5----93.59.5
14:0024.5----97.79.5
15:0024.8----93.38.7
16:0013.6----92.36.9
17:0012.5----87.98.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m