Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.11.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0076.612.01.6185.4113.4
02:00172.97.43.0837.9179.8
03:00123.610.12.5637.7165.0
04:00132.67.62.6126.0150.5
05:0079.411.81.8586.0121.0
06:0068.813.81.6865.9110.9
07:0063.113.11.5705.9105.0
08:0069.112.91.5406.6111.0
09:0099.616.11.5936.8114.0
10:0065.516.81.2106.994.6
11:0080.019.40.98812.283.8
12:0068.713.80.54528.046.7
13:0060.512.30.39342.219.1
14:0042.017.20.40240.823.6
15:0058.930.10.61827.143.4
16:0072.430.30.59425.239.0
17:0064.728.60.57923.646.3
18:0088.627.20.66924.155.4
19:0085.629.00.68421.453.3
20:0071.224.90.65825.261.0
21:0073.522.70.74523.968.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m