Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.03.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00205.935.92.5156.173.0
02:0091.729.01.7796.246.2
03:0076.427.51.6527.142.7
04:0076.124.21.8296.451.7
05:0078.424.31.9736.258.7
06:0056.918.91.6586.060.5
07:00172.021.52.3517.486.5
08:00174.920.72.3127.394.7
09:00275.943.02.4779.6105.6
10:00226.354.82.11918.199.5
11:00163.538.41.37237.353.8
12:0051.69.80.77651.410.1
13:0061.110.20.76054.010.4
14:0065.29.70.74757.910.7
15:00117.116.40.81055.213.0
16:00290.323.30.80349.913.3
17:00326.534.90.84743.716.1
18:00136.833.00.98340.130.7
19:00155.850.71.13828.737.9
20:00211.561.21.65818.765.3
21:00369.167.42.8438.7111.5
22:00133.341.31.6349.754.3
23:00286.545.42.7729.093.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m