Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.02.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00185.920.22.50011.9129.3
02:00194.124.02.35210.7117.0
03:00164.824.62.9283.2133.1
04:00139.722.22.7033.3121.6
05:00120.115.22.4797.1121.1
06:00101.612.92.4967.6115.9
07:0090.614.62.2688.299.5
08:00113.410.32.05814.189.7
09:00102.69.41.57130.463.8
10:0085.511.31.29036.542.4
11:00143.216.51.32635.551.3
12:00110.014.41.49930.554.3
13:00103.713.21.54125.754.1
14:00138.619.11.56023.548.8
15:00126.818.31.55022.254.6
16:0085.813.51.42623.442.9
17:0095.218.21.60321.667.6
18:0077.617.81.94819.583.6
19:0088.428.02.06411.089.7
20:0083.727.82.04811.291.4
21:0098.822.31.88813.283.7
22:00107.421.61.83913.278.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m