Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.05.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0046.016.80.81820.515.0
02:0041.517.50.81311.714.2
03:0053.314.40.85214.815.7
04:0063.116.00.99811.520.3
05:0051.510.80.89815.817.5
06:0048.212.40.86610.716.1
07:0044.713.40.8909.618.0
08:0048.418.50.83311.815.1
09:0056.130.90.87713.820.3
10:0048.833.80.95515.625.8
11:0044.019.20.73852.98.5
12:0045.012.80.68463.64.3
13:0044.110.50.70365.62.4
14:0054.314.30.68662.42.0
15:0054.315.60.75558.83.4
16:0082.618.70.69753.24.2
17:0093.327.00.73244.79.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m