Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.02.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0064.023.3--6.2--
02:0046.719.1--5.8--
03:0040.618.4--6.6--
04:0046.013.9--4.8--
05:0080.311.0--5.1--
06:0039.611.1--5.0--
07:0033.915.1--4.3--
08:0060.112.7--5.3--
09:0076.113.5--5.6--
10:0063.611.8--6.3--
11:0072.415.5--8.4--
12:0074.430.7--9.1--
13:0072.727.8--10.9--
14:0074.327.1--12.2--
15:0060.030.3--12.8--
16:0096.747.2--9.4--
17:0085.949.6--5.9--
18:0099.254.5--4.9--
19:00179.247.3--6.1--
20:00100.639.4--4.8--
21:00220.341.2--7.4--
22:00197.437.4--5.5--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m