Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver
indeks kvalitete zraka iznosi 138

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.02.2024 21:00
SO₂ (µg/m³)
89.9
NO₂ (µg/m³)
35.4
CO (mg/m³) ***
1.340
O₃ (µg/m³) ***
0.4
Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
134.7
Relativna vlažnost (%)
99.9
Zračni pritisak (mBar)
981.2
Temperatura zraka (°C)
8.1
Brzina vjetra (m/s)
0.33
Smjer vjetra (°)
58
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m