Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.10.2020 21:00
SO₂
14.1 µg/m³
NO₂
30.6 µg/m³
CO***
3.555 mg/m³
O₃***
9.6 µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5***
60.3 µg/m³
Relativna vlažnost
-- %
Zračni pritisak
987.8 mBar
Temperatura zraka
10.8 °C
Brzina vjetra
0.25 m/s
Smjer vjetra
37 °
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m