Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Sapna

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.07.2018 23:00
SO₂
-- µg/m³
NO₂
0.0 µg/m³
CO***
-- mg/m³
O₃***
-- µg/m³
Suspendovane čestice PM2.5***
-- µg/m³
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
NO2 (µg/m³)200.0230.0