Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Živinice
indeks kvalitete zraka: Nema mjerenja.

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.07.2024 07:00
SO₂ (µg/m³)
--
NO₂ (µg/m³)
--
CO (mg/m³) ***
0.637
O₃ (µg/m³) ***
--
Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
AQI - Air Quality IndexZdravstvene preporuke za različite kategorije kvaliteta zraka
Indeks kvaliteta zrakaGeneralna populacijaOsjetljiva populacija
Nema mjerenja
1OdličanKvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
2DobarUživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
3UmjerenUživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Razmotrite smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osjetite simptome.
4ZagađenRazmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako primijetite simptome poput bolnih očiju, kašlja ili bolnog grla.Razmotrite smanjenje fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome.
5Vrlo zagađenRazmotrite smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjećate simptome poput bolnih očiju, kašlja ili bolnog grla.Smanjite fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome.
6Izuzetno zagađenSmanjite fizičke aktivnosti na otvorenom.Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom.

Adresa: BKC - DOM KULTURE bb, 75270 Živinice
Geolokacija:
Geografska širina: 44° 27' 14'' N
Geografska dužina: 18° 38' 54'' E
Nadmorska visina: 215 m