Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Sapna

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.07.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00----------
02:00----------
03:00----------
04:00----------
05:00----------
06:00----------
07:00----------
08:00----------
09:00----------
10:00----------
11:0014.91.0----0.0
12:00----------
13:00----------
14:00----------
15:00----------
16:00----------
17:00----------
18:00----------
19:00----------
20:00----------
21:00--0.0------
22:00--0.5------
23:00--0.0------
24:00--0.2------
Dnevni prosjek----------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)