Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.03.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0081.420.73.049--124.797.11003.4-0.90.5111
02:0091.719.53.104--112.399.81003.2-1.40.4115
03:0077.916.62.739--66.699.91002.9-1.90.6225
04:0040.714.32.345--32.199.91002.7-2.20.6848
05:0041.414.92.359--35.399.91002.7-2.50.7136
06:0032.815.72.302--32.299.91002.8-2.80.6739
07:0054.816.72.346--50.599.91003.2-2.90.5825
08:0052.418.52.310--50.499.21003.7-2.00.5642
09:0095.623.22.106--53.285.01003.81.10.4988
10:00109.628.12.005--37.867.41003.54.70.80198
11:0066.228.41.794--23.758.41003.37.41.63226
12:0033.627.61.686--8.949.91002.99.41.62234
13:0032.324.51.611--1.543.31002.211.10.99231
14:0034.924.11.604--5.941.01001.712.01.49270
15:0023.920.81.595--3.140.91001.512.21.75154
16:0019.220.21.566--11.046.11001.711.22.2523
17:0019.620.51.595--6.149.51002.110.12.0516
18:0027.626.21.677--13.453.61002.98.80.8644
19:0052.641.32.455--65.262.41003.66.60.79175
20:0073.746.33.028--107.069.81004.25.10.3813
21:0069.042.03.471--130.474.91004.74.20.40353
22:0054.034.63.240--110.883.41005.32.90.3210
23:0076.330.23.256--110.989.71005.62.10.5742
24:0066.026.52.979--101.892.61005.92.00.5146
Dnevni prosjek55.325.12.342--53.975.11003.33.90.9098
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m