Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.08.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0015.2------16.581.3989.318.20.54187
02:0016.0------12.883.3989.617.60.5739
03:0016.3------15.485.7989.717.10.4626
04:0015.0------11.187.4989.716.70.5955
05:0014.7------10.488.8989.916.30.4633
06:0013.2------10.590.7990.115.70.42188
07:0012.3------23.092.2990.615.70.39181
08:0017.1------23.882.7990.718.30.5175
09:0020.4------35.165.4990.522.40.4875
10:0018.4------28.054.6990.425.20.32156
11:0022.1------43.646.2990.329.00.3195
12:00--------------------
13:00--------------------
14:00--------------------
15:00--------------------
16:00--------------------
17:00--------------------
18:00--------------------
19:00--------------------
20:00--------------------
21:00--------------------
22:00--------------------
23:00--------------------
24:00--------------------
Dnevni prosjek--------------------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m