Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 29.03.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:00108.533.42.469--90.992.8998.7-1.20.46342
02:00114.630.62.232--63.994.5998.9-1.80.3312
03:0094.525.11.864--41.394.1999.1-2.00.5825
04:0078.917.91.474--23.692.6998.6-1.90.6155
05:0073.116.61.371--14.891.2998.3-1.80.6642
06:0077.220.81.469--28.693.7998.5-2.60.6830
07:0089.732.51.523--31.595.4998.5-2.80.6851
08:00118.949.21.475--29.391.3998.6-1.60.4567
09:00130.057.71.417--23.682.2998.30.30.5284
10:00128.450.81.290--22.566.5998.33.00.3693
11:0082.027.51.054--4.646.2997.96.60.4841
12:0070.921.20.968--0.030.9997.58.60.42136
13:00113.521.40.949--1.224.5996.89.90.87254
14:0077.825.00.969--7.427.4995.911.31.51246
15:0052.922.10.981--2.927.5995.212.11.10239
16:0052.829.30.995--0.925.3994.512.51.23235
17:0049.824.30.941--0.823.7994.212.81.26260
18:0057.620.10.955--3.323.0993.912.61.01285
19:0057.624.61.052--8.524.4993.712.10.48324
20:00127.056.31.805--67.935.5993.610.40.53355
21:00143.555.52.031--78.942.5994.18.90.55186
22:00138.353.82.050--75.550.9994.27.00.64176
23:00161.153.62.410--104.059.6994.45.30.53191
24:00119.843.11.906--70.859.7994.45.50.4931
Dnevni prosjek96.633.91.485--33.258.1996.55.10.68157
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m