Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.10.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0011.1------31.099.9990.912.20.3733
02:008.7------16.599.9991.111.50.3021
03:008.7------10.299.9991.110.80.5024
04:006.9------6.999.9991.110.10.4518
05:008.0------4.599.9991.19.60.4429
06:007.6------6.399.9991.29.20.4838
07:008.4------5.099.9991.08.70.4230
08:0010.8------23.799.9991.28.70.4325
09:0022.7------66.299.9991.510.00.5397
10:0033.3------73.992.8991.513.50.33168
11:0023.7------23.780.5991.316.70.64215
12:0027.0------21.563.6990.919.70.61211
13:0023.6------34.458.7990.321.80.81223
14:0024.1------8.349.5989.523.80.32186
15:0022.6------2.740.2989.024.80.68170
16:0031.6------10.838.7988.725.20.77234
17:0022.1------56.852.5988.723.21.01337
18:0017.3------25.560.3988.921.20.66178
19:0017.2------77.774.0989.318.10.42172
20:0018.3------108.492.4989.715.80.46358
21:0013.9------109.399.2990.114.50.50352
22:0013.2------71.599.9990.413.50.4428
23:0010.6------49.199.9990.512.70.378
24:009.2------32.299.9990.412.00.3831
Dnevni prosjek16.7------36.583.4990.415.30.51133
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m