Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.10.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:009.113.90.558--63.189.8995.111.00.55344
02:008.312.10.557--61.091.9994.99.80.40191
03:008.08.40.508--34.593.2994.79.00.4236
04:007.63.50.451--18.593.2994.59.10.3561
05:007.94.20.460--22.992.4994.39.20.3348
06:007.34.80.485--36.092.2994.39.40.30194
07:007.96.30.500--39.592.3994.29.50.2826
08:008.18.00.518--46.792.4994.29.70.33333
09:009.317.70.542--63.892.5994.710.40.58243
10:008.215.60.483--46.590.8994.810.90.95242
11:008.99.00.459--13.880.9994.811.41.31249
12:009.18.50.429--6.272.3994.411.61.46259
13:0011.05.60.434--7.662.2994.211.81.62283
14:0012.83.60.426--8.755.4994.112.01.36302
15:009.31.70.415--2.551.3994.111.71.83309
16:009.62.70.424--9.752.1994.311.41.41309
17:0013.14.40.433--16.553.8994.411.11.08293
18:0016.58.70.462--35.557.6994.610.50.53334
19:0011.38.10.466--53.160.9994.810.10.46163
20:0012.313.20.483--36.465.9995.29.70.3231
21:0015.513.10.519--48.270.1995.59.50.57350
22:0012.69.50.489--33.272.6995.89.30.40155
23:0010.58.60.457--23.274.1996.09.30.6050
24:008.32.90.427--10.874.2996.19.10.4846
Dnevni prosjek10.18.10.474--30.776.0994.710.30.75202
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m