Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.01.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:00219.241.93.1499.0149.793.31007.5-3.90.4822
02:00212.936.72.6539.8109.694.31007.9-4.10.4630
03:00156.533.52.3629.678.995.41007.6-4.50.5023
04:00159.330.02.2248.366.896.71007.1-5.00.5339
05:0097.325.31.8758.636.098.01006.6-5.30.6750
06:0092.128.31.8856.637.597.81006.3-5.50.6349
07:00149.632.02.1417.892.597.81006.1-5.80.6633
08:00124.336.02.1276.369.497.91006.2-5.80.5736
09:00136.152.22.1599.076.892.51005.8-3.80.5883
10:00132.559.31.97812.686.979.71005.1-0.70.64108
11:00146.859.01.54421.754.574.31004.51.40.49132
12:00142.252.41.33233.520.559.71003.44.10.83180
13:0091.246.81.26639.516.348.41002.15.90.73147
14:00100.848.91.18343.94.938.71001.06.70.68180
15:00242.250.61.16740.73.430.8999.97.00.77151
16:00309.285.31.76021.647.340.3999.16.40.67166
17:00394.492.62.75415.7138.458.3998.53.40.43205
18:00316.471.62.62512.2116.473.1998.10.60.44198
19:00278.766.52.68815.1127.280.1997.6-0.80.5237
20:00256.557.33.08816.1148.685.0997.0-1.80.5525
21:00344.352.43.11917.5150.887.5996.5-2.40.5734
22:00379.748.73.55817.6197.090.0996.3-3.00.6928
23:00280.245.22.90715.0117.991.4996.1-3.50.5335
24:00274.642.92.95915.6131.892.8995.8-4.00.5342
Dnevni prosjek209.949.82.27117.286.678.91002.2-1.00.5985
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m