Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 29.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:0017.014.20.39535.37.478.5987.920.70.6442
02:0015.89.20.36334.77.681.4987.319.80.6548
03:0021.28.90.35833.314.184.5986.819.10.6631
04:0019.18.90.34834.418.686.1986.518.60.6430
05:0021.07.70.34331.86.988.2986.218.10.6744
06:0061.913.20.34628.12.689.8985.817.80.5926
07:00132.022.40.39924.41.884.1985.519.40.6436
08:0086.850.10.54618.61.569.3985.323.80.3757
09:0077.142.30.518--0.051.0985.028.20.6062
10:0027.633.50.42936.40.539.6984.730.70.7687
11:0015.121.70.37740.81.837.6984.231.61.1158
12:0025.225.20.38539.12.735.2983.733.10.9670
13:0019.124.60.39841.75.232.5983.134.21.1671
14:0022.131.30.39743.35.528.5982.435.61.0994
15:0024.831.60.40244.26.626.7981.736.41.0999
16:0017.416.40.38247.96.832.9981.235.41.5544
17:0016.113.00.38648.74.336.6980.934.61.7143
18:0014.514.10.37844.82.139.8980.733.21.5638
19:0015.427.50.40939.13.745.3980.631.40.8237
20:0017.524.80.43533.019.354.7980.029.40.26180
21:0019.838.40.50223.617.464.9980.628.20.30258
22:0017.331.90.54023.114.273.3981.325.90.385
23:0016.432.00.48624.413.179.6981.624.80.37318
24:0014.227.80.502--28.885.3982.023.00.44353
Dnevni prosjek30.623.80.41835.78.059.4983.527.20.7989
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m