Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 08.12.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:00134.726.7--2.3116.999.9992.71.70.30202
02:00151.723.6--3.486.799.9992.51.00.38343
03:00171.120.1--1.458.399.9992.6-0.30.52172
04:0057.517.6--0.327.599.9992.5-0.80.3749
05:0049.016.4--0.929.899.9992.4-1.20.5457
06:0047.218.2--1.929.099.9992.2-1.60.7455
07:0061.427.1--1.426.599.9992.0-1.90.5572
08:0084.228.1--2.342.199.8992.0-2.50.8849
09:0080.235.8--2.770.799.8992.2-1.40.4882
10:0095.546.7--4.866.599.4992.00.40.4590
11:00114.945.2--11.048.486.9991.52.50.4392
12:00164.841.6--24.60.163.6990.54.80.25177
13:00210.548.1--26.79.256.4989.74.20.10259
14:00150.666.1--12.314.857.0989.44.50.2582
15:0063.547.5--27.04.652.3988.95.50.7077
16:0050.834.8--33.36.155.4988.84.70.9753
17:00109.362.0--6.993.980.5989.01.80.16336
18:00235.650.9--4.2133.891.7989.30.40.4224
19:0092.148.6--0.866.696.1989.5-0.60.3867
20:00155.641.4--2.583.498.2989.8-1.10.6045
21:00227.536.8--3.9104.299.5989.9-1.50.5634
22:00232.433.3--4.4132.699.9990.1-2.10.5424
23:00202.630.2--4.4134.399.9990.2-2.40.6024
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m