Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 05.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:0095.18.91.05056.20.099.6989.715.80.25190
02:0095.18.71.04551.10.399.9989.515.30.3330
03:0095.15.91.03051.00.299.9989.314.70.46203
04:0094.95.50.99245.10.099.9989.314.20.42184
05:0095.05.60.99641.60.899.9989.313.70.3128
06:0096.37.70.98740.16.699.9989.213.70.3236
07:00102.217.20.98637.123.599.4989.014.70.4392
08:00116.714.41.00255.817.292.1989.217.30.34185
09:00105.818.41.07569.14.678.5989.020.60.3076
10:00109.725.11.13777.89.870.6988.921.70.27108
11:00102.630.71.10970.124.271.5988.922.50.35235
12:00103.928.41.11175.715.770.6988.823.00.37245
13:00103.724.61.08777.530.972.3988.523.50.45211
14:00105.522.01.07777.520.973.9988.423.50.47251
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m