Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:0014.321.40.469--8.691.1982.222.10.3818
02:0011.78.60.38126.812.989.9982.521.40.4242
03:0016.79.20.382--12.991.5982.620.90.3475
04:0014.37.00.37419.815.192.7982.820.40.3517
05:0013.57.10.36622.14.995.7983.219.60.3533
06:0017.98.20.373--9.196.5983.619.20.4833
07:0025.016.00.42916.414.492.4983.920.20.4148
08:0060.531.40.510--2.182.5984.222.70.3239
09:0083.444.60.59027.07.267.9984.526.60.26158
10:0078.234.90.49539.42.053.6984.429.20.44227
11:00117.026.00.40950.37.640.3984.230.90.31265
12:0027.315.70.36056.55.433.0984.032.60.51255
13:0048.124.90.37860.26.731.1983.733.40.35170
14:0045.519.30.37461.08.529.8983.334.20.2883
15:0038.816.30.36658.68.629.1983.035.40.71176
16:0033.615.30.38258.411.030.5982.734.80.6151
17:00104.413.20.38556.911.336.7982.633.91.0232
18:0046.125.50.43150.010.738.3982.433.50.9064
19:0028.326.60.41946.211.038.9982.732.80.9460
20:0021.928.10.44441.816.243.1983.231.50.9275
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m