Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.01.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:0055.911.41.00954.50.095.1993.10.80.64171
02:00--16.11.23956.14.789.3993.90.90.53247
03:00--14.41.07945.50.088.2994.10.60.38221
04:00--14.11.07839.80.095.4994.00.30.73223
05:00--18.11.24629.71.697.5994.0-0.10.29179
06:00--25.41.39121.212.999.7993.9-0.30.2012
07:00--40.11.86611.267.999.9994.2-0.50.3513
08:00--51.82.1105.675.899.9995.1-0.60.1535
09:00--42.31.68219.736.394.5996.10.10.7323
10:00--20.31.11743.20.077.8996.90.80.54156
11:00--23.41.13345.41.169.9997.50.91.44268
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m