Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 27.06.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:009.0------9.192.3994.219.90.6365
02:0010.1------4.093.1994.019.10.6472
03:0010.4------7.094.3993.718.50.5631
04:0011.4------4.995.4993.417.70.4619
05:0011.9------7.496.3993.517.10.4123
06:0010.6------16.496.9993.616.90.5357
07:0013.8------79.696.9993.417.70.6264
08:0012.7------16.587.1993.020.70.4390
09:0011.6------45.271.5992.724.80.27180
10:0011.0------26.663.2992.026.90.4069
11:0011.8------26.957.1991.429.20.36144
12:0012.0------0.049.3990.930.20.54117
13:0019.4------9.438.8990.631.40.71312
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m