Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 11.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0026.615.9--40.63.799.9994.12.20.99245
02:0016.710.4--48.20.099.9994.01.71.19234
03:0015.19.6--49.30.099.9993.81.51.05234
04:0016.610.7--46.80.099.9993.41.50.68251
05:0018.312.2--41.91.599.9993.01.50.33308
06:0043.519.8--37.31.099.9992.61.40.55209
07:0039.329.0--28.59.699.9992.51.50.42280
08:0025.328.5--26.123.199.9992.31.60.42316
09:0033.826.5--30.623.599.9992.21.70.70329
10:0026.119.9--35.222.799.9992.22.00.51311
11:0023.417.6--40.46.098.6991.82.20.63286
12:0022.114.1--45.53.595.7990.92.20.50313
13:0022.516.4--44.910.196.8990.12.40.70295
14:0028.023.2--40.08.793.5989.22.40.45255
15:0024.937.8--28.411.390.4988.72.50.35160
16:0025.542.2--20.522.191.3988.12.40.4587
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
NO2 (µg/m³)200.0220.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m