Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0013.220.10.83413.539.397.7991.410.60.5032
02:0012.318.20.80113.626.599.5991.710.00.5126
03:0010.316.10.72014.318.599.9991.99.70.5532
04:0010.614.00.69214.714.399.9992.29.20.4022
05:008.912.20.63212.312.499.9992.48.80.3824
06:008.611.10.6718.111.899.9992.78.30.3314
07:008.811.10.7102.015.499.9993.18.10.4433
08:0013.011.50.7391.737.699.2993.48.90.5267
09:0072.117.30.68614.124.289.7993.412.30.4694
10:0048.425.60.56547.913.872.9993.416.30.35158
11:00120.134.20.60952.723.756.9993.420.40.53208
12:00124.441.10.59567.723.349.9993.222.60.73194
13:0022.244.20.52089.79.642.1992.924.90.76184
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m