Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.08.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0016.14.10.382--16.187.7988.217.20.5137
02:0015.23.10.386--13.789.3988.316.80.4948
03:0014.70.80.377--13.790.6988.116.30.4438
04:0015.30.60.377--17.791.4988.216.10.5056
05:0013.40.30.381--13.291.8988.315.80.4030
06:0011.82.30.380--17.592.7988.515.50.4929
07:0015.05.20.386--25.993.2988.815.50.4125
08:0023.312.40.392--39.787.9989.017.30.4563
09:0058.516.90.386--32.974.4989.220.80.4660
10:00224.021.60.384--40.764.7989.323.50.24274
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m