Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.02.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***Relativna vlažnost (%) Zračni pritisak (mBar) Temperatura zraka (°C) Brzina vjetra (m/s) Smjer vjetra (°)
01:00103.834.81.536442.077.398.0991.2-0.40.4449
02:00158.434.72.588471.1136.998.4991.0-0.50.26194
03:00120.131.61.583493.774.598.4990.8-0.40.4628
04:00106.329.21.464510.465.598.2990.2-0.20.4524
05:00115.328.11.499533.859.498.8989.9-0.80.5223
06:0094.626.21.230570.447.699.9989.9-1.30.5741
07:0092.431.81.290613.454.099.9990.1-1.20.6351
08:0090.642.11.366624.763.299.9990.3-1.00.6244
09:00127.454.61.448691.786.296.4990.80.40.4486
10:0087.530.00.675731.334.477.4991.74.71.1115
11:0062.412.90.324880.21.269.7992.26.00.96177
12:0055.619.30.376992.50.567.6992.56.50.71303
13:0044.425.00.382980.62.162.0992.07.11.28242
14:0056.534.80.4761038.69.363.1991.77.11.27233
15:00108.458.40.6341033.617.463.6991.77.30.75245
16:0077.728.20.4951056.27.360.2991.87.70.85297
17:0053.220.90.4361076.84.850.2992.07.71.64293
18:0066.038.50.7431159.228.260.8992.46.50.56313
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m