Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.09.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:005.1------14.293.2999.25.40.5436
02:004.6------16.595.1999.44.80.43183
03:004.5------9.196.4999.34.50.5362
04:005.1------6.896.7999.13.90.3821
05:004.5------4.897.5999.03.50.3439
06:004.7------5.698.1998.83.20.4337
07:005.3------15.498.3999.12.70.33353
08:006.2------29.298.6999.43.70.4759
09:0031.3------24.588.4999.46.40.6895
10:0031.4------15.665.4999.210.90.55161
11:0014.7------13.347.8998.915.10.46206
12:0019.0------0.034.0998.517.71.5896
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m