Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.10.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:009.13.40.453--21.676.9995.99.00.3124
02:008.73.10.464--22.379.2995.58.60.39179
03:009.33.30.488--28.681.8995.58.60.35180
04:009.83.00.457--16.281.5995.18.70.4448
05:009.43.70.433--11.381.8994.98.60.4653
06:0010.16.00.430--10.982.3994.88.60.6067
07:0012.46.50.427--13.180.6995.18.70.5822
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m