Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:000.08.20.709--4.494.9992.817.40.3649
02:000.43.00.684--4.195.5992.816.70.3443
03:001.01.60.689--4.396.0992.816.20.3650
04:000.51.80.695--13.096.5992.816.00.5875
05:000.81.60.729--12.497.1992.915.80.6981
06:000.71.70.664--19.497.6993.215.90.6539
07:001.810.20.720--39.398.0993.516.50.6378
08:003.418.60.801--48.697.8993.817.20.48101
09:0013.813.50.704--6.285.5993.820.10.34186
10:0027.79.90.656--17.268.9993.623.10.35245
11:0026.920.20.650--24.564.1993.424.90.40156
12:0022.812.30.565--6.557.1993.226.20.2296
13:0028.413.30.592--30.753.8992.827.30.7978
14:0017.98.10.586--39.754.4992.327.60.7457
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m