Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0079.130.0--27.6224.199.91001.7-1.30.51358
02:0075.327.5--26.4215.999.91001.4-2.00.54348
03:0072.124.7--21.7151.099.91001.2-2.50.60343
04:0070.521.7--20.8159.599.91001.0-2.90.28325
05:0076.618.6--20.7181.299.91000.7-2.90.39350
06:0083.423.4--21.0178.399.91000.5-2.20.3426
07:0083.028.6--21.2141.099.91000.4-2.10.3613
08:0094.833.3--19.5122.999.91000.2-2.10.42319
09:00113.935.9--19.5132.199.91000.0-2.10.55335
10:0085.936.5--17.2112.199.9999.8-1.90.55262
11:0079.736.3--14.673.899.9999.5-1.50.79260
12:00303.341.8--16.159.099.9998.8-0.91.55217
13:00440.949.0--16.651.699.9998.2-0.11.17215
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m