Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.04.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0050.9--0.941--37.275.3998.46.80.7537
02:0050.6--0.846--31.278.4998.56.00.7646
03:0046.4--0.880--35.281.7998.35.10.5219
04:0045.8--0.783--23.584.6998.34.50.6341
05:0044.3--0.820--24.086.2998.53.80.3913
06:0042.9--0.842--22.988.2998.73.00.4014
07:0044.9--0.736--27.789.5998.93.00.5338
08:0064.4--0.805--36.382.1999.05.60.5867
09:0085.8--0.875--46.764.0999.010.10.48142
10:0081.2--0.816--47.052.4998.913.21.38215
11:0050.1--0.554--0.126.0998.916.71.7338
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m