Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Skver

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 04.04.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***Relativna vlažnost % Zračni pritisak mBar Temperatura zraka °C Brzina vjetra m/s Smjer vjetra °
01:0037.119.02.97523.3118.272.3988.82.60.5422
02:0035.016.33.01121.1101.977.3989.41.70.5323
03:0028.114.02.60222.454.980.3989.51.10.5229
04:0031.515.12.62321.461.483.9989.60.40.4712
05:0030.414.62.50819.751.386.3989.9-0.20.4312
06:0027.016.22.48819.369.288.3990.3-0.60.4118
07:0029.032.82.64511.872.489.0990.9-0.80.429
08:0023.632.72.20713.851.283.8991.50.40.3042
09:0042.929.82.38728.478.668.1991.64.20.74258
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Kulina Bana 2, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°32´27´´N
Geografska dužina: 18°40´24´´E
Nadmorska visina: 234m