Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Srebrenik

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.04.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0078.626.9--35.5--
02:0085.226.8--33.5--
03:0073.521.9--37.9--
04:0065.618.6--39.3--
05:0052.812.8--72.1--
06:0047.625.5--66.9--
07:0049.232.5--55.2--
08:0038.517.5--81.3--
09:0037.014.2--87.1--
10:0036.811.8--91.6--
11:0035.09.5--97.5--
12:0038.29.0--100.3--
13:00----------
14:00----------
15:0076.9----76.46.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500