Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.01.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0084.829.5--9.249.1
02:0072.324.2--9.328.1
03:0072.520.5--11.820.2
04:0046.318.3--12.69.4
05:0039.918.0--14.010.0
06:0045.125.7--9.122.8
07:0082.636.3--8.035.3
08:00152.045.8--11.476.6
09:00179.360.0--13.8142.0
10:00123.485.6--14.9106.1
11:0085.648.2--31.121.4
12:00----------
13:00----------
14:0026.96.0--82.20.0
15:0027.611.6--74.90.0
16:0015.016.3--71.214.9
17:0048.539.7--48.823.7
18:0068.157.7--17.438.6
19:0054.739.7--16.225.5
20:00--42.7--12.332.6
21:00110.743.4--12.074.0
22:00137.939.0--9.069.9
23:00--32.9--6.850.9
24:0041.724.2--7.540.3
Dnevni prosjek----------
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500