Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.07.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0037.713.3----11.6
02:0038.211.2----8.1
03:0037.49.4----4.5
04:0036.98.7----8.2
05:0036.07.7----2.7
06:0036.27.8----10.1
07:0038.010.3----17.5
08:0039.814.8----22.9
09:0044.49.4----6.5
10:0044.84.3----8.4
11:0053.97.0----11.2
12:0064.217.2----0.1
13:0067.29.0----11.5
14:0073.64.1----18.5
15:0072.17.5----23.9
16:0060.94.2----20.9
17:0062.35.1----9.7
18:0061.84.5----21.5
19:0070.14.5----20.8
20:0066.85.8----25.5
21:0056.510.0----43.0
22:0052.015.7----25.5
23:0045.123.4----26.1
24:0040.722.7----17.2
Dnevni prosjek51.59.9----15.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500