Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Kalesija

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0038.716.9----24.8
02:0036.39.9----22.1
03:0035.613.2----10.2
04:0035.69.0----12.4
05:0028.611.0----8.0
06:0032.912.5----19.4
07:0033.18.6----24.4
08:0035.615.3----36.9
09:0031.120.2----21.6
10:00--9.2----52.0
11:00103.114.5----0.0
12:0081.826.9----16.4
13:0063.39.0----17.5
14:00--12.5----54.3
15:0050.47.8----15.7
16:0046.83.0----31.8
17:0047.311.6----83.6
18:0050.011.8----53.0
19:0045.24.2----47.1
20:0038.93.7----60.7
21:0035.86.3----52.5
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500