Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Mobilna: Čelić

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.03.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0081.66.91.82626.7--
02:0083.14.01.40027.1--
03:0070.02.91.41126.0--
04:0081.84.01.61524.0--
05:0061.31.71.35626.5--
06:0054.73.91.43324.5--
07:0066.19.22.06122.5--
08:0079.813.82.04623.0--
09:0076.15.81.48127.5--
10:0083.57.91.30629.6--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0