Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.02.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0020.8--0.15477.11.8
02:0021.9--0.18175.04.0
03:0021.0--0.14676.02.8
04:0024.5--0.13175.84.1
05:0025.5--0.15375.83.6
06:0022.4--0.16572.13.9
07:0029.4--0.46649.17.5
08:0028.2--0.22762.98.5
09:0030.8--0.21070.06.0
10:0030.1--0.32458.66.8
11:0039.6--0.47546.627.0
12:0052.0--0.40948.123.2
13:0064.6--0.34851.010.2
14:0047.1--0.27054.08.5
15:0036.8--0.28243.611.9
16:0036.9--0.32244.17.7
17:0031.5--0.29039.011.8
18:0028.3--0.49122.820.5
19:0026.3--0.54620.121.4
20:0029.1--1.12210.538.0
21:0024.2--1.3288.150.2
22:0023.2--1.1127.439.0
23:0025.2--1.2376.443.0
24:0025.0--1.1985.840.2
Dnevni prosjek31.0--0.48345.816.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m