Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 14.12.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--20.63.43014.6188.9
02:00--19.93.44314.6157.7
03:00--11.60.4947.30.0
04:00--13.60.6418.20.2
05:00--12.00.4607.60.0
06:00--16.50.6166.61.9
07:00--30.90.7376.15.0
08:00--34.60.9296.912.0
09:00--33.40.9748.533.8
10:00--35.70.8659.327.6
11:00--35.00.7749.018.7
12:00--33.80.8558.618.5
13:00--31.30.7847.39.5
14:00--30.80.7158.012.7
15:00--34.40.7737.817.2
16:00--32.10.8427.418.1
17:00--30.50.9408.419.6
18:00--25.10.9258.626.6
19:00--27.91.0648.531.9
20:00--26.81.0478.841.6
21:00--25.00.8017.224.4
22:00--23.70.7026.715.7
23:00--22.10.6516.612.4
24:00--23.50.8417.223.4
Dnevni prosjek--26.31.0138.329.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m