Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.09.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0032.229.71.933--39.5
02:00--17.31.877--35.3
03:0032.09.41.825--21.9
04:00--6.91.770--9.4
05:00--6.01.773--12.8
06:0030.86.41.773--16.1
07:0029.819.51.833--6.8
08:0030.422.11.849--8.0
09:0028.718.91.880--12.6
10:0030.528.41.982--27.5
11:00--21.41.884--21.2
12:0031.520.51.861--9.2
13:00--13.01.834--7.6
14:0030.512.01.840--9.9
15:0030.223.81.890--7.2
16:0030.916.21.887--11.4
17:0029.89.71.826--16.1
18:0030.710.21.826--12.2
19:0028.920.71.855--18.8
20:00--27.41.917--25.1
21:0028.426.41.956--30.1
22:0028.324.31.981--29.7
23:0028.227.81.961--26.4
24:0027.625.01.980--27.4
Dnevni prosjek30.118.51.875--18.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m