Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.04.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0019.022.81.02711.126.2
02:0016.318.20.7579.612.7
03:0016.314.60.4959.217.4
04:00--------13.1
05:0014.910.40.93810.212.2
06:0013.415.50.5332.58.7
07:0013.218.10.6352.227.8
08:0017.822.80.6846.550.5
09:0025.824.40.43919.939.8
10:0047.430.20.40530.733.5
11:0064.425.70.293--39.3
12:00125.330.60.706--11.2
13:00129.032.20.410--37.7
14:00--------5.7
15:0023.28.30.16385.912.9
16:0042.912.30.15983.87.0
17:00--------8.9
18:0032.26.00.12183.863.6
19:00--------14.0
20:0034.125.90.24256.335.6
21:0035.446.00.43529.032.8
22:0037.131.00.36631.127.8
23:00--------37.0
24:0028.346.40.5543.942.6
Dnevni prosjek37.522.30.47234.525.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m