Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.02.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0087.044.32.2716.5160.1
02:0080.243.92.3645.2177.9
03:0075.438.12.1844.9124.0
04:0064.326.81.8006.891.7
05:0056.230.71.9325.395.8
06:0058.931.61.9524.499.1
07:0060.631.41.9424.594.4
08:0053.030.11.8774.897.5
09:0097.837.51.9938.0120.1
10:0094.137.91.64113.7127.6
11:00106.529.31.29827.490.0
12:00158.823.20.98636.661.3
13:00263.832.11.19735.469.9
14:00104.115.60.70339.843.6
15:00118.427.30.64337.743.9
16:0091.018.50.56838.031.4
17:0075.520.00.55434.433.1
18:0062.728.10.74025.039.1
19:0071.037.71.03518.769.0
20:0078.334.01.13817.173.4
21:0072.438.61.13011.373.8
22:0064.635.21.26313.083.0
23:0075.745.51.5687.2155.6
24:0076.738.81.4489.5124.7
Dnevni prosjek89.532.31.42617.390.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m