Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.08.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0040.315.3----7.3
02:0032.811.5----8.6
03:0032.411.0----6.5
04:0033.59.8----2.9
05:0036.67.5----2.7
06:0036.07.3----28.8
07:0034.48.7----42.7
08:0034.911.7----107.7
09:00--14.8----140.6
10:0050.318.4----78.9
11:0048.717.4----47.6
12:0058.221.2----54.9
13:0042.112.0----44.0
14:0046.816.8----23.9
15:00--9.7----12.1
16:00--10.2----32.6
17:0072.99.1----23.1
18:0058.78.1----11.3
19:0048.37.9----47.8
20:0042.317.4----34.3
21:0039.112.6----27.4
22:0038.212.4----18.9
23:0039.116.6----37.8
24:0038.214.6----20.4
Dnevni prosjek45.012.6----35.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m