Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.06.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0032.213.1----21.4
02:0032.113.2----28.4
03:0032.310.1----13.8
04:0032.27.1----20.3
05:0032.58.7----26.3
06:0031.98.1----17.0
07:0029.38.7----26.8
08:0028.69.5----32.9
09:0032.69.9----34.2
10:0062.121.9----99.9
11:00248.033.6----73.2
12:00184.621.3----7.2
13:00105.112.6----32.5
14:0098.512.3----0.0
15:00115.311.9----0.0
16:0077.010.9----33.1
17:0044.36.5----31.2
18:0044.75.9----29.0
19:0048.56.0----33.0
20:0054.611.1----26.3
21:0048.127.6----19.8
22:0043.428.8----35.9
23:0037.827.7----30.4
24:0036.023.4----33.5
Dnevni prosjek63.814.6----29.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m