Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 04.06.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:005.1--0.4469.911.4
02:004.7--0.36715.75.7
03:006.7--0.39610.17.6
04:008.1--0.4028.56.3
05:006.0--0.3947.48.1
06:006.6--0.4069.69.6
07:006.8--0.40512.419.3
08:004.8--0.35423.938.8
09:008.2--0.32037.78.9
10:0031.3--0.28053.315.7
11:00128.4--0.27185.08.1
12:0081.6--0.276114.32.3
13:0079.8--0.281119.02.8
14:0043.9--0.288121.115.1
15:0042.4--0.243114.519.4
16:0018.9--0.258113.215.4
17:0023.6--0.239109.614.6
18:0019.3--0.234101.316.2
19:0016.0--0.213100.112.9
20:0013.0--0.23981.517.2
21:0012.6--0.29154.214.5
22:0011.8--0.27744.311.2
23:0010.1--0.32126.711.9
24:005.9--0.42913.512.5
Dnevni prosjek24.8--0.31857.812.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m