Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.03.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0080.939.93.807--98.6
02:0079.538.53.773--95.6
03:0076.633.63.659--84.5
04:0071.728.53.644--81.5
05:0066.826.63.517--73.8
06:0065.924.93.289--69.6
07:0067.522.63.505--72.3
08:0067.226.83.375--104.1
09:0077.532.93.296--83.0
10:00120.738.64.039--125.9
11:00157.736.92.787--95.9
12:00147.629.12.237--23.4
13:0066.910.71.961--0.0
14:0078.617.01.996--7.5
15:0067.312.41.974--3.5
16:0061.110.41.967--4.0
17:0062.613.61.996--7.3
18:0063.119.22.010--6.2
19:0078.863.62.512--45.8
20:00121.772.83.029--66.7
21:00145.870.33.549--87.8
22:0098.463.83.517--91.4
23:0087.154.33.555--101.5
24:0083.648.33.448--85.4
Dnevni prosjek87.334.83.018--63.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m