Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.02.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:007.87.90.46878.60.0
02:006.77.80.45078.20.0
03:005.17.80.43978.40.0
04:004.17.50.43177.00.0
05:004.67.80.44471.90.0
06:004.08.50.43868.60.0
07:004.69.90.453--0.0
08:003.89.30.453--0.0
09:004.59.80.452--0.0
10:005.010.00.478--1.9
11:002.310.60.454--0.4
12:002.99.50.454--0.0
13:001.811.30.467--0.3
14:002.010.70.460--0.0
15:001.911.30.465--2.3
16:000.812.20.483--4.9
17:001.812.10.481--3.8
18:001.612.90.533--6.4
19:005.020.90.763--20.7
20:008.631.90.885--28.2
21:0011.031.81.076--40.1
22:007.822.41.038--37.0
23:007.525.70.941--28.2
24:006.233.41.115--32.6
Dnevni prosjek4.614.30.588--8.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m