Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 03.04.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0049.433.43.627--86.1
02:0047.236.03.876--86.8
03:0042.931.83.540--80.3
04:0038.026.63.352--70.7
05:0037.328.03.2905.668.7
06:0036.025.13.229--64.4
07:0034.626.43.1124.958.4
08:0039.328.73.390--91.3
09:0049.032.82.870--70.2
10:0058.941.92.503--56.2
11:00205.239.42.394--41.3
12:00144.231.72.581--38.8
13:0089.021.82.243--35.3
14:00101.720.02.402--39.5
15:0049.415.22.17080.722.3
16:0035.010.22.021--15.9
17:0030.710.21.931--8.9
18:0029.011.21.935--10.4
19:0028.19.61.920--13.2
20:0034.926.32.404--44.4
21:0036.029.72.35252.446.9
22:0043.821.22.79847.554.2
23:0056.138.03.285--80.1
24:0054.453.73.55011.287.6
Dnevni prosjek57.127.02.782--53.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m