Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 10.07.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0018.029.41.94925.326.6
02:0016.823.61.93621.025.2
03:0013.218.11.91721.223.6
04:0011.815.01.91819.820.9
05:0012.313.21.92614.318.9
06:0010.713.41.92514.819.4
07:0012.613.31.98413.223.7
08:0017.413.81.88529.627.7
09:0019.512.01.87957.419.8
10:0019.913.11.94275.319.7
11:0039.412.01.97592.320.8
12:00194.819.71.81199.123.4
13:00229.620.81.871107.228.9
14:00166.814.51.797109.218.7
15:0099.912.92.125113.419.4
16:0047.98.21.787117.316.0
17:0027.06.31.77296.610.3
18:0021.55.51.77591.710.7
19:0020.15.61.77783.511.7
20:0022.015.81.81662.319.6
21:0022.325.31.93036.925.3
22:0019.034.61.90527.325.4
23:0019.736.71.93215.725.2
24:0015.427.91.90915.622.5
Dnevni prosjek45.717.11.89456.721.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m