Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.08.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0037.013.20.501--20.1
02:0036.712.10.447--22.0
03:0036.38.40.428--17.5
04:0034.98.40.712--21.0
05:0034.86.70.419--15.8
06:0033.45.20.360--16.4
07:0033.27.10.417--25.7
08:0033.49.50.454--65.2
09:0034.812.10.369--23.4
10:00125.121.41.623--58.1
11:00193.027.10.687--48.5
12:00126.127.20.517--44.4
13:00132.918.10.386--53.9
14:0093.415.60.268--53.8
15:0067.915.70.224--38.4
16:0064.633.80.459--33.2
17:0086.936.01.333--81.2
18:0061.36.90.175--56.9
19:0042.813.90.215--16.1
20:0039.125.90.322--7.5
21:0038.023.60.298--13.8
22:0035.620.90.450--29.0
23:0034.714.20.751--20.8
24:0034.113.00.798--17.6
Dnevni prosjek62.116.50.526--33.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m