Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 14.06.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:004.831.21.977--17.6
02:004.743.92.396--31.5
03:006.131.32.506--41.4
04:007.517.52.143--19.8
05:007.312.41.967--14.1
06:007.016.82.001--13.7
07:006.030.22.309--27.2
08:008.161.82.008--22.8
09:006.220.61.802--3.0
10:006.430.01.762--4.6
11:005.726.41.755--5.3
12:004.119.81.760--10.1
13:004.010.81.714--4.3
14:004.214.41.733--6.4
15:005.712.51.917--7.7
16:004.918.91.840--9.5
17:003.614.91.793--6.2
18:006.69.91.718--5.2
19:005.313.61.730--5.9
20:005.510.61.718--15.0
21:006.226.61.741--14.5
22:006.941.81.802--20.2
23:006.539.81.800--22.6
24:005.932.01.853--23.0
Dnevni prosjek5.824.51.906--14.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m