Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.02.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0017.831.92.3614.797.6
02:0016.429.92.3554.488.0
03:0020.929.21.6814.464.7
04:0019.227.11.6244.257.7
05:0017.423.91.7954.464.2
06:0016.624.31.6483.957.6
07:0018.927.41.6953.855.0
08:0022.243.61.5914.241.7
09:0027.041.81.8805.578.9
10:0058.754.41.78313.0104.9
11:0055.041.21.01729.931.9
12:0053.242.10.75736.019.2
13:00138.255.30.71727.013.2
14:0072.446.10.59435.712.4
15:0051.440.30.70042.824.1
16:0052.158.11.06926.134.3
17:0060.270.21.6747.161.1
18:0047.268.32.0166.385.7
19:0047.763.22.3396.6104.0
20:0045.851.11.84110.380.6
21:0045.455.51.7065.362.0
22:0031.649.92.1934.880.8
23:0029.147.12.6535.2104.8
24:0027.939.02.9446.0130.5
Dnevni prosjek41.344.21.69312.664.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m