Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.05.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0021.532.30.09926.732.1
02:0019.526.80.08623.226.4
03:0016.320.40.16624.124.2
04:0017.616.00.19630.418.5
05:0017.312.80.33734.818.9
06:0016.114.20.14522.320.3
07:0014.921.30.12716.831.1
08:0015.831.80.26415.839.4
09:0016.928.20.85122.560.8
10:0022.823.20.29643.246.9
11:0071.629.70.58964.156.1
12:0072.229.60.06390.015.7
13:0037.124.4--99.354.4
14:0030.123.2--80.620.9
15:0027.713.6--97.511.0
16:0025.815.2--108.78.2
17:0019.420.2--81.237.8
18:0014.621.1--54.59.3
19:0014.020.0--46.611.3
20:0013.520.70.08333.214.8
21:0013.217.5--29.59.3
22:0015.117.8--44.10.0
23:0013.413.4--43.90.3
24:0012.911.3--34.64.1
Dnevni prosjek23.321.0--48.623.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m