Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.09.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0031.424.00.8594.244.6
02:0029.920.30.7584.232.4
03:0030.114.90.5615.727.4
04:0028.911.80.4386.712.6
05:0028.510.40.3966.011.5
06:0028.510.30.4554.621.8
07:0027.710.70.4843.825.0
08:0029.812.50.3978.037.7
09:0037.414.30.20525.910.9
10:0039.419.30.27634.730.8
11:0036.920.10.25739.641.1
12:0038.421.80.26342.736.4
13:0037.523.00.28446.948.4
14:0038.614.50.10575.10.0
15:0035.313.4--78.513.4
16:0037.211.8--87.915.4
17:0036.027.60.08046.431.2
18:0034.131.20.20232.733.4
19:0033.627.60.14546.28.2
20:0032.926.50.13251.512.3
21:0032.936.30.24733.823.5
22:0031.847.20.5908.035.8
23:0031.238.70.6935.139.0
24:0032.029.20.6447.328.4
Dnevni prosjek33.321.60.39229.425.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m