Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 10.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0029.518.84.0153.7108.3
02:0029.921.03.0692.844.0
03:0026.921.62.9852.446.1
04:0018.413.92.1636.413.8
05:0011.711.82.0466.40.0
06:009.112.72.0339.90.0
07:008.323.42.1707.40.0
08:008.535.02.2936.92.3
09:0014.336.52.2567.95.5
10:0011.336.32.06419.22.5
11:0010.340.92.10524.52.4
12:0015.844.72.09124.23.4
13:0010.835.42.05925.80.9
14:008.829.11.97424.10.0
15:009.428.11.97422.20.0
16:0011.142.92.29311.711.2
17:009.329.82.00221.34.9
18:007.421.51.90928.70.0
19:005.821.11.87835.00.0
20:003.619.81.85039.90.0
21:001.917.21.84343.30.0
22:002.121.41.93137.82.5
23:003.226.52.02933.36.4
24:001.718.21.92937.92.9
Dnevni prosjek11.226.22.20720.110.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m