Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.04.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0012.934.2--12.456.5
02:0011.633.2--9.251.7
03:0011.128.6--8.746.1
04:0011.324.7--8.159.9
05:0010.021.2--7.260.9
06:0010.120.5--7.355.3
07:009.621.5--7.557.6
08:0012.021.7--14.163.0
09:0023.826.4--19.866.0
10:0041.933.0--31.279.2
11:0076.129.2--68.846.3
12:0042.626.7--85.922.0
13:0013.021.2--94.01.5
14:007.015.4----5.7
15:005.316.7----4.1
16:005.220.4----2.6
17:005.623.5----8.0
18:006.613.5----10.4
19:006.519.1----10.5
20:007.028.2----40.4
21:0011.571.0----29.7
22:0017.174.6--12.142.3
23:0017.559.7--16.155.5
24:0016.350.1----63.8
Dnevni prosjek16.330.6----39.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m