Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.02.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0058.039.74.0366.1117.3
02:0052.738.23.8835.9111.8
03:0043.534.63.7524.795.7
04:0047.234.93.6365.284.4
05:0046.232.53.6414.286.3
06:0050.232.33.3634.570.6
07:0059.131.93.3944.675.1
08:0055.828.33.5785.996.2
09:0086.740.83.3467.486.0
10:0078.739.03.35620.762.5
11:00111.432.22.61333.748.6
12:00101.423.52.19853.86.2
13:00116.832.02.40953.61.7
14:00121.333.82.56258.921.7
15:0082.827.52.16970.718.7
16:0057.821.22.04776.71.8
17:00150.947.62.25348.433.5
18:00218.868.92.58614.146.4
19:00188.774.03.1789.6103.8
20:00236.875.84.14910.9166.1
21:00171.067.74.0367.0151.1
22:00168.963.74.1236.7148.1
23:00170.053.14.5808.2173.8
24:00169.649.24.8247.6178.3
Dnevni prosjek110.242.63.32122.082.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m