Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0021.99.10.15921.915.2
02:0021.98.60.24515.124.7
03:0023.26.80.18221.824.0
04:0022.04.80.15525.015.6
05:0021.73.60.15525.516.1
06:0022.75.70.10926.314.5
07:0021.417.20.18218.920.7
08:0021.630.10.42610.124.3
09:0022.332.30.30811.124.1
10:0023.933.50.39811.429.5
11:0023.634.10.37413.127.1
12:0024.723.70.21232.219.3
13:0028.229.80.38334.333.2
14:0032.324.40.19840.919.0
15:0033.024.40.37443.120.0
16:0034.821.10.19645.015.6
17:0028.812.60.09946.917.0
18:0027.313.90.08853.79.4
19:0027.312.10.06560.718.3
20:0024.221.00.18039.134.1
21:0021.318.10.12923.122.6
22:0019.815.10.16815.511.9
23:0019.019.70.1958.710.5
24:0018.117.80.2805.619.1
Dnevni prosjek24.418.30.21927.020.2
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m