Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0016.126.02.1961.2--
02:0014.020.72.1611.8--
03:0014.717.62.0731.0--
04:0014.415.22.0380.3--
05:0014.613.62.0120.7--
06:0014.411.91.9630.2--
07:0014.614.61.9710.6--
08:0015.019.52.1661.1--
09:0015.320.42.1104.5--
10:0019.226.71.85316.8--
11:0025.729.01.79226.8--
12:0056.731.81.73932.8--
13:00216.541.42.45046.6--
14:0085.122.21.73180.5--
15:0074.425.82.08788.4--
16:0045.231.01.98989.4--
17:0052.042.11.71085.0--
18:0030.622.11.63696.4--
19:0024.353.81.73831.7--
20:0020.570.31.9176.0--
21:0018.160.02.3035.1--
22:0018.250.22.4264.1--
23:0017.144.72.5111.2--
24:0016.439.12.6611.0--
Dnevni prosjek35.531.22.05126.0--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m