Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 16.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0046.718.75.9214.4217.7
02:0050.619.85.7013.9214.6
03:0043.013.95.2753.0193.2
04:0033.58.74.9922.4171.1
05:0032.313.25.0832.5184.9
06:0030.815.94.6771.8156.8
07:0032.415.25.1483.5184.9
08:0051.323.24.5401.3154.2
09:0062.631.14.0181.0131.2
10:0052.638.04.1151.1168.2
11:0053.952.44.0081.6204.2
12:0060.656.83.9734.4184.9
13:0035.157.87.3663.2328.7
14:0059.461.45.3676.2263.2
15:0065.665.94.12512.0144.8
16:0066.775.83.7213.3124.6
17:0029.861.93.5640.0115.4
18:0018.054.62.9480.147.8
19:0014.848.23.2600.364.9
20:0015.846.74.1223.9140.9
21:0015.639.94.9994.6197.6
22:0015.135.74.7623.1154.7
23:0018.635.74.5751.1167.1
24:0020.339.24.3321.6140.1
Dnevni prosjek38.638.74.6082.9169.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m