Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.10.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0042.317.9----40.2
02:0041.610.7----31.8
03:0041.510.0----23.5
04:0041.87.1----19.0
05:0040.65.6----24.6
06:0039.45.9----29.7
07:0039.56.7----26.4
08:0037.49.7----24.8
09:0039.210.3----34.0
10:0039.812.9----56.3
11:0039.917.1----32.4
12:0047.216.6----46.5
13:00136.624.2----35.6
14:00247.831.4----44.0
15:00245.843.4----27.8
16:00151.848.9----60.4
17:0085.526.0----51.5
18:0057.933.4----42.7
19:0045.140.5----28.2
20:0042.636.7----31.0
21:0042.933.4----38.5
22:0044.524.9----74.7
23:0044.319.3----68.8
24:0043.113.3----75.6
Dnevni prosjek69.921.1----40.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m