Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.11.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0015.017.53.28617.975.5
02:0014.314.73.66219.487.0
03:0018.914.43.54521.0106.8
04:0021.116.13.26218.585.8
05:0020.414.93.18817.880.5
06:0018.113.73.15117.872.4
07:0018.212.03.35418.577.3
08:0019.710.83.92821.1108.5
09:0025.615.74.07621.6134.4
10:0022.027.14.74019.2151.7
11:0020.832.23.99019.7130.1
12:0021.837.85.02020.0135.3
13:0070.945.64.38922.4162.7
14:0080.630.42.28036.851.0
15:0073.641.02.36633.551.9
16:0068.551.62.48028.955.2
17:0064.534.12.42840.839.2
18:0044.447.22.66923.760.5
19:0030.040.03.00222.993.5
20:0021.944.62.73820.677.4
21:0019.935.43.45822.6104.7
22:0018.828.43.21720.6100.7
23:0019.421.43.62122.8120.1
24:0017.517.63.73620.6124.9
Dnevni prosjek31.927.73.39922.995.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m