Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.10.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0044.837.5----59.4
02:0046.912.9----47.4
03:0042.78.4----40.1
04:0042.015.0----51.3
05:0046.328.6----70.0
06:0045.722.3----59.4
07:0046.122.9----70.5
08:0044.917.7----56.0
09:0048.620.9----74.8
10:0048.030.8----66.5
11:0044.729.9----2.2
12:0043.45.2----0.0
13:0045.712.0----8.7
14:0048.111.3----0.0
15:0048.716.9----2.1
16:0042.09.0----9.2
17:0039.96.8----9.6
18:0038.64.6----11.1
19:0038.79.5----27.6
20:0038.310.3----29.3
21:0040.610.2----28.0
22:0037.77.8----23.5
23:0037.710.4----24.9
24:0036.87.9----27.8
Dnevni prosjek43.215.4----33.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m