Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.02.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00154.449.24.4626.3152.9
02:00137.545.54.3065.2128.7
03:00117.542.94.3644.7115.3
04:0097.239.34.3264.2105.9
05:0082.734.44.6243.7103.5
06:0072.630.15.0584.4125.5
07:0066.640.75.2774.8126.3
08:0057.945.84.2708.2138.7
09:0038.033.51.92027.94.9
10:0029.631.51.93335.60.0
11:0034.345.32.06526.31.8
12:0030.534.91.97334.21.0
13:0023.721.32.15752.60.0
14:0026.622.21.89853.70.0
15:0025.924.92.25458.90.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m