Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 11.07.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0014.323.81.97313.422.7
02:0015.321.91.9338.918.6
03:0014.218.71.9249.117.0
04:0013.810.81.87217.614.2
05:0015.211.51.98914.214.1
06:0015.111.11.95013.013.3
07:0016.513.51.9819.618.5
08:0016.312.11.89826.021.6
09:0017.011.81.84049.920.0
10:0038.621.22.69161.025.6
11:00--32.02.04985.649.1
12:0049.716.11.869107.126.8
13:0031.913.21.852114.021.7
14:0032.010.91.825117.417.4
15:0027.710.71.851120.925.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m