Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.12.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0045.112.30.7135.46.9
02:0044.111.50.9795.915.4
03:0042.810.20.4465.71.2
04:0040.29.70.4985.82.3
05:0041.89.80.4815.01.2
06:0042.310.20.4134.72.6
07:0041.811.60.3514.92.3
08:0041.916.10.4534.43.5
09:0041.116.80.3615.73.9
10:0041.317.10.4396.79.3
11:0045.017.10.6108.420.0
12:0044.417.70.42910.45.7
13:0046.714.70.24215.60.0
14:0047.415.50.26117.60.5
15:0048.315.80.27719.03.9
16:0040.314.40.25520.32.3
17:0044.118.70.32814.27.1
18:0049.319.90.4248.912.8
19:0052.419.70.40410.410.8
20:0049.020.50.6636.132.2
21:0049.918.70.5216.114.1
22:0048.016.40.4726.112.0
23:0047.217.50.6965.422.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m