Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.02.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0081.029.51.41512.190.6
02:0073.524.81.33911.488.5
03:0060.622.51.3768.484.9
04:0052.718.11.3139.582.8
05:0047.618.11.1988.978.2
06:0044.815.20.90712.155.5
07:0042.120.70.87611.450.6
08:0040.829.00.82210.151.4
09:0043.724.10.85114.048.7
10:0041.810.60.54628.311.5
11:0040.412.90.57027.414.9
12:0042.213.20.59723.617.5
13:0040.914.20.55924.78.3
14:0038.816.50.54823.97.9
15:0037.517.10.54822.75.6
16:0035.322.60.61521.29.8
17:0036.021.40.67320.213.4
18:0034.124.60.84616.526.3
19:0030.239.00.92510.040.1
20:0032.637.51.0849.858.2
21:0033.243.61.2217.686.1
22:0036.841.81.2718.660.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m