Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0018.328.35.1193.3191.4
02:0012.624.64.7151.1152.3
03:0013.527.14.0960.3136.7
04:009.327.84.3770.0154.6
05:008.626.73.9810.0138.6
06:0010.131.53.5750.099.7
07:0012.235.23.4590.087.0
08:0019.033.43.5130.082.9
09:0020.028.83.2000.068.4
10:0019.527.13.2930.891.4
11:0065.531.03.5121.1153.7
12:00189.240.03.4311.5175.8
13:00395.646.72.9501.9122.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m