Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.04.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0024.436.00.5065.527.2
02:0021.924.30.42910.521.8
03:0020.219.20.4429.317.8
04:0019.613.50.91112.815.4
05:0018.419.02.1574.619.7
06:0017.318.51.5033.725.2
07:0016.319.20.8533.033.1
08:0020.827.50.706--49.6
09:0025.328.50.920--60.2
10:00100.045.41.407--88.3
11:0061.426.20.356--30.4
12:0036.616.00.216--24.0
13:00--------25.4
14:00--------19.1
15:00--------12.4
16:00--------23.3
17:00--------12.2
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m