Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 15.12.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--20.70.8067.220.6
02:00--18.80.7636.919.9
03:00--17.90.6906.212.3
04:00--17.00.6326.611.6
05:00--15.40.4607.66.4
06:00--15.10.4987.23.0
07:00--17.80.6096.75.1
08:00--22.10.6827.215.0
09:00--20.20.6638.317.0
10:00--20.70.7199.325.3
11:00--20.50.4959.06.9
12:00--20.60.45010.65.5
13:00--20.80.52213.06.7
14:00--23.70.61112.314.6
15:00--24.50.61611.320.9
16:00--25.40.58310.415.1
17:00--29.50.6599.322.1
18:00--29.50.88210.636.8
19:00--29.61.04912.547.1
20:00--28.41.01011.340.6
21:00--26.40.92311.238.6
22:00--24.40.84611.135.4
23:00--23.00.77611.328.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m