Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 11.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:002.414.91.93939.31.8
02:003.29.81.88249.60.6
03:002.19.21.82049.20.0
04:008.011.62.00039.66.5
05:009.115.71.84438.30.1
06:007.416.41.89435.40.1
07:005.926.12.05624.35.5
08:006.833.12.19018.37.4
09:0010.433.32.19320.319.6
10:0017.333.22.20823.417.0
11:0012.425.42.04931.65.2
12:007.219.51.93939.62.7
13:0011.024.62.08731.012.9
14:0014.830.52.02830.05.5
15:0026.426.02.07530.824.3
16:0022.130.42.13223.222.9
17:0026.638.02.22813.827.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0
NO2 (µg/m³)200.0220.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m