Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.04.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:007.27.70.64618.614.6
02:007.68.70.70210.918.1
03:008.710.70.67614.216.5
04:009.09.50.66211.914.3
05:008.25.40.52615.59.2
06:008.18.60.60911.012.4
07:008.818.30.8407.112.4
08:0011.230.70.56916.423.1
09:0016.518.70.44140.110.4
10:0013.510.70.33356.63.7
11:0013.212.30.33660.95.4
12:0015.111.80.36367.82.6
13:0012.212.00.34872.23.5
14:0010.07.90.33278.33.4
15:0010.97.80.33480.73.9
16:0011.911.70.35075.65.9
17:007.76.60.31979.73.4
18:008.47.20.34878.37.4
19:008.15.20.32475.47.6
20:008.714.10.58253.624.1
21:007.920.00.70739.329.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m