Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0018.514.1----6.8
02:0018.113.80.055--10.1
03:0018.411.30.189--10.4
04:0017.810.20.149--4.0
05:0018.49.60.210--9.9
06:0019.18.90.760--12.6
07:0017.910.50.088--26.6
08:0017.715.90.236--26.8
09:0017.516.4--12.212.1
10:0019.020.80.14731.715.8
11:0067.025.00.05981.315.9
12:0054.721.80.030121.814.5
13:0046.623.20.043134.424.2
14:0051.318.7--146.630.5
15:0046.221.3--144.027.9
16:0038.511.6--147.228.6
17:0033.911.0--139.231.0
18:0069.26.4--149.836.3
19:0085.87.3--141.441.9
20:0035.819.9--98.042.1
21:0033.29.0--112.90.8
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m