Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.03.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0027.552.11.7675.770.5
02:0021.544.31.7054.460.3
03:0017.934.91.6468.3--
04:0012.926.11.43913.5--
05:0010.222.81.34614.1--
06:0010.630.01.3686.9--
07:0010.835.11.2434.5--
08:0013.642.91.6054.8--
09:0023.845.71.48612.347.0
10:0041.242.31.13327.836.2
11:0056.423.90.65758.36.4
12:0029.717.20.57465.86.9
13:0045.213.40.55473.04.4
14:00167.925.50.56369.16.3
15:0039.621.20.56271.54.9
16:0023.912.80.55979.24.8
17:0069.219.70.58176.39.5
18:00106.731.60.63465.216.3
19:0036.762.20.82936.735.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m