Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.03.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0081.845.63.771--92.1
02:0075.937.63.958--95.4
03:0073.332.74.341--79.4
04:0066.526.14.583--66.6
05:0064.224.04.292--66.3
06:0060.722.43.840--55.9
07:0063.026.33.398--68.5
08:0067.030.03.925--147.5
09:0072.038.23.318--74.0
10:00164.946.83.159--79.0
11:00267.147.43.944--110.0
12:00498.435.02.518--7.9
13:00446.628.32.083--5.7
14:00511.138.82.370--16.4
15:00392.537.12.235--23.9
16:00213.433.42.255--28.1
17:0094.427.52.074--8.9
18:0076.837.42.158--13.4
19:00112.652.32.569--47.2
20:0099.763.23.064--65.0
21:00112.960.83.516--98.5
22:00106.955.43.818--108.4
23:00106.947.14.226--117.1
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m