Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0015.633.72.7510.5--
02:0015.428.32.3421.1--
03:0014.523.92.3201.2--
04:0014.920.92.1450.8--
05:0014.518.02.1181.3--
06:0014.216.91.9481.4--
07:0014.015.82.0950.0--
08:0014.815.12.0051.6--
09:0015.021.61.9785.2--
10:0016.927.81.79721.8--
11:0021.729.51.85439.1--
12:0026.829.62.52561.6--
13:0083.735.11.74290.2--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m