Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.11.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0017.416.03.71720.3117.7
02:0020.320.13.74519.7120.3
03:0020.114.83.72520.1115.9
04:0020.614.83.75319.5117.2
05:0017.317.93.65617.5113.7
06:0019.515.13.77017.8106.9
07:0018.415.53.71618.0111.4
08:0019.214.93.62816.3101.3
09:0022.420.83.59917.5114.2
10:0025.633.03.43018.3125.0
11:0030.133.32.64326.979.0
12:0063.532.02.15236.743.1
13:00456.442.71.99238.320.6
14:00357.739.81.96644.027.0
15:00129.432.31.99949.524.5
16:0049.724.91.96949.623.7
17:0044.224.92.00844.224.0
18:0039.527.62.10840.428.4
19:0037.622.92.05547.019.1
20:0034.614.21.90459.510.5
21:0040.116.72.00355.218.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m