Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Lukavac

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0017.513.90.3833.711.1
02:0017.211.00.4092.213.8
03:0016.99.40.2741.97.1
04:0016.26.40.2661.36.9
05:0016.16.20.2221.19.5
06:0015.55.40.2421.116.1
07:0015.96.70.2653.333.9
08:0014.96.90.1428.683.4
09:0018.28.40.20315.024.3
10:00449.727.60.74734.570.5
11:00142.918.40.34879.960.4
12:0080.513.40.20386.953.2
13:00148.417.90.08784.714.6
14:00124.215.00.04494.08.4
15:0054.13.90.026102.537.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Branilaca Bosne b.b., 75300 Lukavac
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´59.89´´N
Geografska dužina: 18°32´05.61´´E
Nadmorska visina: 187m