Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.10.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--2.90.773----
02:00--5.30.830----
03:00--3.70.825----
04:00--2.50.727----
05:00--1.30.692----
06:00--3.00.776----
07:00--5.70.844----
08:00--7.41.057----
09:00--9.51.036----
10:00--11.21.009----
11:00--17.11.016----
12:00--17.10.865----
13:00--17.60.766----
14:00--20.80.731----
15:00--21.80.689----
16:00--10.60.773----
17:00--9.80.828----
18:00--5.50.728----
19:00--6.00.770----
20:00--3.90.737----
21:00--6.40.921----
22:00--6.81.021----
23:00--10.31.080----
24:00--5.20.970----
Dnevni prosjek--8.80.852----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m