Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.01.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0050.126.11.17028.536.8
02:0031.415.90.92435.918.2
03:0045.016.20.89236.011.2
04:0035.712.70.78038.40.9
05:0027.311.00.74835.30.1
06:0027.612.70.82835.44.5
07:0043.322.70.96029.013.4
08:0044.125.11.00226.724.2
09:0052.825.11.07825.532.8
10:0074.532.01.08424.135.3
11:0091.422.20.94937.829.3
12:0084.825.20.93838.332.2
13:0074.223.20.94043.031.4
14:0062.318.90.89147.229.3
15:0073.521.60.95644.940.3
16:0084.326.61.02538.444.6
17:0088.533.21.16232.459.2
18:0049.417.70.89942.824.4
19:0022.39.80.71251.01.4
20:0022.512.40.81643.214.6
21:0025.614.30.86340.517.3
22:0025.012.60.85044.612.2
23:0022.110.70.77347.19.4
24:0020.410.60.78945.19.7
Dnevni prosjek49.119.10.91838.022.2
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m