Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.04.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0028.1--1.370--36.2
02:0026.0--1.350--35.9
03:0024.8--1.237--28.3
04:0024.2--1.208--26.8
05:0023.8--1.228--30.8
06:0023.3--1.115--22.2
07:0027.0--1.181--29.3
08:0033.6--1.413--48.8
09:0053.9--1.619--53.7
10:00149.8--1.788--62.9
11:0081.5--1.340--41.1
12:0056.2--1.103--26.6
13:0026.4--0.900--1.6
14:0024.9--0.867--7.3
15:0022.9--0.866--9.4
16:0022.0--0.855--2.6
17:0021.8--0.840--4.2
18:0022.5--0.849--11.7
19:0022.3--0.846--3.1
20:0022.5--0.875--11.5
21:0025.0--1.003--22.5
22:0030.6--1.212--32.0
23:0029.7--1.221--25.8
24:0029.3--1.365--29.7
Dnevni prosjek35.5--1.152--25.2
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m