Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.04.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:007.14.10.36446.08.0
02:006.24.70.34248.17.2
03:005.61.30.32743.65.9
04:005.31.50.31038.56.3
05:005.01.80.30435.27.7
06:006.92.30.31334.27.4
07:008.48.30.31821.512.7
08:0015.025.90.39517.419.5
09:0032.239.00.46625.319.4
10:0056.438.00.52335.421.9
11:00108.231.40.44664.312.1
12:0068.614.60.41397.88.2
13:0028.03.70.331122.05.1
14:0012.50.60.310135.531.8
15:0027.83.20.302135.115.6
16:0026.85.10.314141.23.2
17:008.03.70.312140.429.1
18:0013.31.50.298133.09.4
19:0031.72.70.296131.69.2
20:0067.16.10.301110.922.0
21:0037.89.20.31282.517.3
22:0030.48.50.33166.816.0
23:0023.07.20.34557.514.8
24:0019.09.50.34651.216.9
Dnevni prosjek27.19.70.34775.613.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m