Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.05.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0061.112.80.299----
02:0052.310.90.286----
03:0045.99.90.276----
04:0040.38.40.271----
05:0036.68.00.265----
06:0035.313.70.269----
07:0044.014.50.294----
08:0051.022.40.307----
09:0046.426.50.457----
10:0071.034.90.429----
11:0066.625.70.410----
12:0049.912.20.327----
13:0035.39.20.278----
14:0034.88.20.259----
15:0035.08.40.260----
16:0031.67.90.243----
17:0032.99.40.252----
18:0038.723.20.297----
19:0033.312.50.269----
20:0035.816.80.356----
21:0033.622.70.364----
22:0032.211.30.309----
23:0031.514.40.327----
24:0031.811.10.382----
Dnevni prosjek41.914.80.312----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m