Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 19.06.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--5.90.29318.012.0
02:00--4.90.31018.713.7
03:00--9.20.34210.816.8
04:00--6.30.36829.616.8
05:00--3.00.33735.715.9
06:00--3.70.29241.811.3
07:00--5.10.33038.843.9
08:00--5.40.30441.016.0
09:00--3.60.29642.86.8
10:00--3.80.29240.422.4
11:00--2.80.27744.07.4
12:00--1.50.26857.113.3
13:00--2.00.26763.913.2
14:00--1.20.26270.412.5
15:00--1.60.26078.010.5
16:00--2.30.26778.610.5
17:00--6.40.39170.417.7
18:00--5.90.44675.513.2
19:00--3.10.33683.013.4
20:00--8.00.37565.915.2
21:00--15.80.34839.915.9
22:00--10.60.33425.020.9
23:00--7.10.31218.415.3
24:00--2.50.30313.513.3
Dnevni prosjek--5.10.31745.915.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m