Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 29.03.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0012.6--0.93026.9--
02:0013.2--0.94525.2--
03:0011.5--0.90628.1--
04:009.6--0.89328.0--
05:0011.2--0.88226.0--
06:009.9--0.86822.6--
07:0016.0--0.93218.8--
08:0042.4--0.97414.4--
09:00128.1--1.2978.5--
10:0087.7--1.17818.6--
11:0076.5--0.78849.8--
12:0014.1--0.61771.6--
13:0033.5--0.62073.7--
14:0040.9--0.66577.3--
15:0025.0--0.64582.6--
16:0015.8--0.60187.3--
17:0016.7--0.60286.8--
18:0015.3--0.61586.2--
19:0016.0--0.61483.9--
20:0014.5--0.62571.7--
21:0033.8--0.85352.7--
22:0046.2--1.12236.4--
23:0045.2--1.11532.3--
24:0031.0--1.05832.6--
Dnevni prosjek31.9--0.84847.6--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m