Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 10.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0061.6--1.9995.973.6
02:0044.1--1.7665.351.9
03:0035.8--1.7134.449.3
04:0025.8--0.88512.215.8
05:0020.7--0.75613.06.0
06:0017.8--0.72414.92.7
07:0017.4--0.71520.31.4
08:0018.5--0.77520.64.2
09:0017.7--0.71726.75.8
10:0016.4--0.59539.36.0
11:0015.9--0.52847.62.7
12:0015.8--0.47554.31.9
13:0014.6--0.46450.11.9
14:0014.6--0.49838.82.6
15:0013.9--0.52736.66.5
16:0013.5--0.53336.45.1
17:0014.4--0.53036.75.1
18:0013.1--0.51036.34.1
19:0011.6--0.46141.92.5
20:0011.9--0.43247.81.2
21:0011.5--0.43549.02.3
22:0011.4--0.48748.41.3
23:0012.5--0.55646.26.7
24:0015.5--0.64442.210.0
Dnevni prosjek19.4--0.73932.311.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m