Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 01.12.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0085.112.20.843----
02:0080.310.40.785----
03:0080.112.40.795----
04:0081.111.10.829----
05:0087.911.50.810----
06:0084.811.50.798----
07:0081.511.60.801----
08:0081.513.50.806----
09:00123.420.90.895----
10:00166.123.20.863----
11:00124.618.50.829----
12:00119.217.50.820----
13:00107.614.60.785----
14:00144.620.20.822----
15:00118.421.70.816----
16:00108.124.30.856----
17:00118.219.20.890----
18:00122.827.10.946----
19:00115.729.61.038----
20:00101.219.30.918----
21:0092.114.10.868----
22:0087.215.00.931----
23:0085.716.21.081----
24:0082.715.21.105----
Dnevni prosjek103.317.10.872----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m