Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 14.12.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00111.912.90.893--6.9
02:0080.810.50.812----
03:0057.79.30.739--0.0
04:0044.410.00.710--0.7
05:0045.613.40.752--5.7
06:0049.214.80.756--2.5
07:0056.717.80.786--6.1
08:0044.916.30.795----
09:0045.615.80.785--8.2
10:0062.710.80.679--0.4
11:0070.011.90.730--5.3
12:0090.215.20.935----
13:0094.317.31.192----
14:0042.514.90.987----
15:0039.114.60.858----
16:0029.416.10.950----
17:0030.417.80.998----
18:0027.018.91.031----
19:0043.224.41.490----
20:0083.123.41.692----
21:0080.824.51.869----
22:0072.323.41.645----
23:0076.223.61.461----
24:0074.822.71.537----
Dnevni prosjek60.516.71.045----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m