Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 21.10.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:006.110.50.726--25.8
02:004.97.40.665--21.5
03:004.97.30.654--19.7
04:004.85.60.509--16.9
05:004.88.80.468--15.1
06:004.88.40.473--15.3
07:005.811.90.527--17.9
08:006.016.80.651--21.4
09:006.521.80.807--25.5
10:0012.624.70.844--29.0
11:0014.113.00.549--19.1
12:0014.17.50.394--11.8
13:009.75.30.314--8.0
14:008.94.10.294--9.0
15:007.43.10.221--5.7
16:006.14.00.220--4.6
17:008.45.60.263--5.9
18:005.75.90.277--6.2
19:006.26.20.354--9.1
20:009.110.70.442--12.0
21:008.49.80.437--12.4
22:005.95.90.356--8.9
23:008.711.50.398--10.0
24:0010.410.20.555--13.5
Dnevni prosjek7.79.40.475--14.4
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m