Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.02.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:007.24.11.19668.9--
02:006.53.81.19370.1--
03:008.63.71.19069.8--
04:0017.65.71.20467.3--
05:0024.15.91.20066.8--
06:0010.05.31.20467.1--
07:0011.58.21.21863.7--
08:009.517.71.23954.8--
09:0015.829.81.32146.5--
10:0013.018.91.25955.9--
11:0012.814.81.24857.0--
12:0016.013.01.29357.6--
13:0019.39.91.27757.5--
14:0017.810.21.28257.8--
15:0017.910.91.30454.4--
16:0022.326.01.41640.9--
17:0021.235.01.43527.9--
18:0015.830.71.54021.9--
19:0015.747.91.6666.8--
20:0014.637.51.7158.0--
21:0012.926.81.79510.3--
22:0014.028.21.9136.9--
23:0012.822.21.7938.4--
24:0013.321.11.7766.8--
Dnevni prosjek14.618.21.40343.9--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m