Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.04.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0033.010.10.99855.23.7
02:0031.37.70.96356.01.3
03:0032.68.60.96549.81.6
04:0033.88.80.94954.80.0
05:0031.68.50.94555.80.0
06:0031.89.00.96148.90.5
07:0030.48.40.97953.30.5
08:0029.47.60.98756.41.7
09:0032.027.91.10241.737.5
10:0048.623.71.11441.229.8
11:0039.818.81.13447.530.3
12:0055.224.41.21444.041.0
13:0046.618.41.11650.229.0
14:0070.018.81.07351.228.4
15:0070.316.61.05457.825.1
16:0042.37.60.94768.87.0
17:0035.96.20.93274.65.4
18:0049.212.41.03572.913.1
19:0067.520.81.09664.913.5
20:0044.813.01.11862.919.3
21:0036.411.61.10854.917.2
22:0033.911.61.19444.717.6
23:0031.710.81.23839.918.0
24:0031.410.11.23539.819.3
Dnevni prosjek41.213.41.06153.615.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m