Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 07.08.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0040.49.91.09713.6--
02:0040.58.21.08110.1--
03:0040.78.71.1268.9--
04:0040.58.41.12510.1--
05:0041.57.81.11110.2--
06:0041.16.61.0948.1--
07:0040.55.91.1147.5--
08:0040.910.81.12915.3--
09:0040.99.41.14031.3--
10:0043.08.91.12247.5--
11:0055.48.51.06880.5--
12:0045.18.31.07184.3--
13:0044.68.61.06783.9--
14:0044.89.51.06796.7--
15:0044.98.21.06886.9--
16:0051.28.01.05889.0--
17:0042.514.11.07973.6--
18:0044.415.21.08359.8--
19:0044.120.41.11640.7--
20:0043.722.21.11337.8--
21:0041.318.81.11321.0--
22:0040.723.01.13615.9--
23:0041.224.11.12620.5--
24:0042.417.41.10630.3--
Dnevni prosjek43.212.11.10041.0--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m