Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.10.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0011.114.72.032--78.9
02:0010.414.02.140--79.3
03:009.011.82.013--72.8
04:008.111.32.007--66.8
05:007.59.82.075--67.5
06:007.29.01.972--59.4
07:007.910.72.079--62.8
08:0010.46.92.336--71.8
09:0011.010.72.240--68.9
10:0017.916.72.423--85.7
11:0023.528.72.143--77.5
12:0071.134.11.839--44.1
13:00134.232.91.708--56.1
14:0091.344.42.074--79.4
15:00115.548.01.853--69.8
16:00364.653.01.713--64.4
17:00338.155.31.657--77.3
18:00240.953.01.715--73.5
19:0087.037.41.819--96.8
20:0035.434.22.144--115.4
21:0021.629.12.440--127.1
22:0022.329.32.574--127.1
23:0025.130.02.665--135.2
24:0024.625.82.470--109.5
Dnevni prosjek70.727.12.089--82.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m