Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.02.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0016.2--0.916--3.4
02:0014.8--0.878--0.4
03:0013.1--0.869--0.0
04:0017.9--0.889--0.0
05:0015.4--0.865--1.1
06:0013.4--0.871--0.4
07:0013.8--1.022--1.2
08:0016.0--0.950--3.1
09:0017.5--0.898--1.3
10:0027.4--0.935--2.2
11:0026.6--0.931--2.7
12:0019.6--0.905--5.9
13:0016.3--0.907--11.9
14:0017.5--0.938--7.7
15:0015.1--0.919--5.8
16:0015.8--0.968--7.7
17:0016.5--0.989--8.1
18:0020.5--0.973--7.5
19:00----------
20:00----------
21:00----------
22:0041.3--1.814--68.1
23:00----------
24:0023.8--1.552--39.4
Dnevni prosjek19.1--1.008--9.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m