Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 16.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0078.2--2.0093.8--
02:0068.1--1.7933.6--
03:0063.3--1.7494.5--
04:0056.2--1.7134.3--
05:0056.8--1.7733.9--
06:0055.3--1.9064.1--
07:0051.7--2.1163.7--
08:0057.3--2.5656.2--
09:00114.5--3.3786.6--
10:00142.7--3.3225.3--
11:00120.7--3.0604.3--
12:00118.5--2.15513.6100.0
13:00113.2--1.53928.176.6
14:00116.9--1.10738.140.5
15:0098.7--1.15035.132.0
16:00119.9--1.36122.942.1
17:00100.1--1.5138.851.5
18:0073.7--1.40822.151.7
19:0048.8--1.50221.9--
20:0055.8--1.70018.7--
21:0039.4--1.52620.8--
22:0038.3--1.77813.8--
23:0054.0--2.2458.1--
24:0049.8--1.8298.6--
Dnevni prosjek78.8--1.92513.0--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m