Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.02.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0079.929.52.3055.297.1
02:0061.320.32.1525.783.5
03:0062.121.32.1145.476.9
04:0067.323.71.9875.169.9
05:0041.812.41.5676.446.1
06:0043.311.41.5836.849.8
07:0051.714.81.7695.745.6
08:0045.811.31.6176.156.1
09:00114.726.22.0966.682.7
10:00130.228.91.61010.067.5
11:00154.715.91.07214.925.1
12:00115.69.00.86915.814.9
13:00112.39.50.91416.622.0
14:00147.315.50.92415.436.1
15:0058.88.20.90414.822.2
16:0053.210.40.92514.020.5
17:0045.511.80.95213.521.0
18:0064.428.41.3299.948.6
19:0074.122.51.39410.160.0
20:0059.814.81.41110.561.7
21:0046.610.11.14510.136.5
22:0047.311.21.3199.250.0
23:0091.228.52.2466.4101.1
24:0067.625.41.8566.475.3
Dnevni prosjek76.517.51.5039.652.9
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m