Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 22.09.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0026.324.00.33210.6--
02:0021.115.20.29917.5--
03:0018.712.90.28916.5--
04:0018.413.00.29410.9--
05:0010.611.00.2895.8--
06:0014.515.60.2839.3--
07:0022.820.60.3157.7--
08:0014.120.40.3445.0--
09:0021.327.80.55010.6--
10:0040.335.90.42920.2--
11:00159.123.70.32957.7--
12:0033.67.80.27980.1--
13:0022.06.00.27785.8--
14:0032.16.50.29491.0--
15:0024.09.60.28587.3--
16:005.011.60.28780.4--
17:003.114.50.30378.1--
18:005.214.50.28772.1--
19:005.519.40.31361.5--
20:002.727.50.31652.1--
21:0019.216.10.30652.4--
22:0033.019.40.30738.7--
23:0024.015.90.30237.0--
24:0031.433.30.35124.5--
Dnevni prosjek25.817.60.31942.2--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m