Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0018.118.10.775--19.3
02:0017.312.30.720--9.6
03:0017.010.20.653--11.3
04:0016.88.50.627--9.0
05:0016.38.70.584--7.7
06:0016.48.20.571--7.8
07:0015.89.50.595--9.1
08:0017.014.20.634--17.9
09:0019.429.80.745--43.4
10:0027.535.60.728--19.3
11:0043.328.50.657--33.1
12:00197.430.40.580--15.9
13:00124.624.70.593--10.9
14:0082.219.00.625--12.4
15:0086.619.30.606--13.5
16:0076.216.50.596--6.7
17:0048.211.60.514--16.7
18:0032.119.80.740--47.9
19:0022.010.50.506--16.6
20:0023.815.70.662--13.4
21:0021.416.00.683--25.8
22:0019.818.60.775--33.2
23:0018.917.80.790--26.9
24:0018.416.40.719--18.6
Dnevni prosjek41.517.50.653--18.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.085.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m