Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 20.08.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0011.95.50.31223.66.3
02:009.26.90.30619.410.3
03:008.05.40.30015.710.0
04:007.14.70.29712.810.0
05:007.15.00.29916.09.0
06:006.85.20.29512.510.9
07:005.94.20.3068.310.1
08:009.812.60.3428.112.0
09:0018.119.20.36819.09.4
10:00128.421.50.38734.28.9
11:00127.911.00.38968.010.4
12:00534.634.50.50760.411.4
13:00232.920.50.465103.817.9
14:00111.712.60.393114.122.8
15:0037.813.00.31763.316.9
16:0059.415.30.31257.97.8
17:0047.934.70.37148.99.3
18:0031.07.30.34692.716.5
19:0022.219.10.37248.614.8
20:0013.06.00.33933.014.3
21:008.65.70.33025.313.8
22:008.07.90.33725.510.8
23:007.76.90.33427.98.9
24:007.25.70.32225.98.7
Dnevni prosjek60.912.10.34840.211.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.097.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m