Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 05.06.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0056.39.10.93257.02.3
02:0059.39.60.91661.21.1
03:0064.910.80.92168.92.9
04:0057.27.70.91481.14.4
05:0044.77.80.92275.33.7
06:0040.55.20.90689.03.4
07:0045.010.30.92077.64.4
08:0050.612.10.91878.46.4
09:0040.67.50.91079.93.6
10:0040.69.10.92175.81.5
11:0069.79.90.92772.13.3
12:0074.014.30.95866.67.8
13:0045.916.10.94868.04.7
14:0041.315.90.93273.46.1
15:0039.910.60.92183.32.6
16:0040.316.60.94275.34.8
17:0040.114.80.92373.45.1
18:0047.19.20.91973.44.2
19:0046.311.50.93667.54.1
20:0046.512.00.93467.13.9
21:0039.813.20.96070.89.3
22:0040.315.80.99666.46.8
23:0040.011.20.93276.23.3
24:0040.512.50.94268.83.6
Dnevni prosjek48.011.40.93172.84.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
SO2 (µg/m³)125.0125.0
NO2 (µg/m³)85.089.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m