Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.08.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--8.70.517----
02:00--7.60.497----
03:00--4.30.480----
04:00--3.60.473----
05:00--3.50.462----
06:00--3.20.459----
07:00--3.90.470----
08:00--7.50.578----
09:00--8.21.344----
10:00--6.30.728----
11:00--4.30.550----
12:00--4.10.538----
13:00--4.80.564----
14:00--3.70.525----
15:00--4.10.507----
16:00--5.40.497----
17:00--4.00.492----
18:00--2.50.483----
19:00--2.60.502----
20:00--2.80.511----
21:00--4.00.541----
22:00--5.20.540----
23:00--7.60.549----
24:00--5.80.534----
Dnevni prosjek--4.90.556----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m