Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 26.06.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--2.70.272----
02:00--3.20.266----
03:00--4.20.261----
04:00--4.60.275----
05:00--5.50.286----
06:00--6.10.290----
07:00--8.80.299----
08:00--13.60.326----
09:00--11.80.328----
10:00--12.30.324----
11:00--11.00.300----
12:00--10.30.298----
13:00--8.90.281----
14:00--3.70.270----
15:00--4.60.260----
16:00--4.20.267----
17:00--4.40.269----
18:00--4.40.270----
19:00--2.20.271----
20:00--3.40.282----
21:00--5.20.315----
22:00--5.50.328----
23:00--4.90.313----
24:00--3.50.292----
Dnevni prosjek--6.20.289----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (24h)Tolerantna vrijednost (24h)
co (mg/m³)5.05.0
NO2 (µg/m³)85.093.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m