Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 11.12.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0015.4--0.61343.37.6
02:0013.4--0.51248.51.7
03:0014.2--0.55747.32.8
04:0016.8--0.59438.85.4
05:0011.2--0.48140.01.6
06:0014.6--0.50338.71.8
07:0014.2--0.56723.55.3
08:0015.3--0.67911.58.5
09:0017.9--0.70618.213.5
10:0016.3--0.58529.68.2
11:0015.8--0.63334.78.2
12:0014.8--0.58138.87.1
13:0014.8--0.53042.23.6
14:0022.5--0.61238.69.2
15:0030.6--0.65928.713.7
16:0051.2--0.69621.015.7
17:0073.4--0.77417.320.5
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0380.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m