Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0048.79.70.251----
02:0048.78.70.249----
03:0048.88.60.250----
04:0048.49.40.244----
05:0048.610.20.252----
06:0048.69.50.254----
07:0048.99.40.286----
08:0054.217.30.303----
09:0052.824.40.289----
10:0071.517.70.271----
11:0082.514.50.263----
12:0076.08.40.252----
13:00218.513.60.253----
14:00278.916.60.253----
15:0088.88.40.252----
16:0065.27.10.254----
17:0080.76.80.258----
18:0088.48.60.261----
19:0059.011.70.278----
20:0074.713.80.276----
21:00119.814.70.232----
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m