Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 17.01.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0032.6--1.6478.3--
02:0030.5--1.6538.5--
03:0034.7--1.8987.0--
04:0039.5--1.9136.5--
05:0037.6--1.8476.2--
06:0040.6--1.8004.5--
07:0051.6--1.9063.5--
08:0077.2--1.8403.2--
09:0086.2--1.9423.8--
10:00131.9--1.8105.075.2
11:00667.8--1.4425.639.8
12:00746.8--1.4745.549.2
13:00676.1--1.4047.250.7
14:00293.2--1.40915.551.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m