Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.04.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:009.913.30.5649.142.3
02:007.011.90.56010.441.1
03:006.49.40.5319.834.3
04:008.17.90.5397.431.1
05:008.18.20.5236.128.3
06:006.69.50.5187.125.8
07:007.49.30.5547.523.9
08:0015.930.80.76311.736.2
09:0013.08.80.33446.813.8
10:0012.05.60.28757.77.3
11:0011.55.40.27161.26.6
12:007.75.60.26564.77.9
13:006.95.30.26873.86.0
14:006.54.20.25174.74.2
15:003.04.30.24175.33.9
16:000.44.40.23776.54.1
17:005.14.10.24674.94.2
18:005.44.50.25976.84.4
19:006.36.10.28271.06.4
20:006.66.80.36953.39.8
21:007.17.20.30935.511.0
22:006.88.20.37027.416.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m