Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.02.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0050.4--1.4255.3--
02:0023.1--1.2168.1--
03:0012.5--1.03410.4--
04:0016.3--1.2538.3--
05:0024.7--1.3434.7--
06:0014.4--0.9748.7--
07:0025.8--1.0096.7--
08:0047.6--1.2554.0--
09:0082.9--1.1627.6--
10:00123.0--0.98221.6--
11:0021.3--0.35155.4--
12:0018.0--0.32058.9--
13:004.4--0.32560.8--
14:0052.9--0.49248.4--
15:0027.4--0.43250.7--
16:0047.6--0.45553.7--
17:0010.6--0.41559.5--
18:002.3--0.44554.7--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m