Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.02.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00182.039.71.9979.950.7
02:00149.729.61.71514.236.7
03:00122.425.61.54315.734.7
04:00106.822.21.56518.132.2
05:00117.637.12.1394.155.0
06:00131.040.72.4244.160.8
07:0085.043.71.93814.840.7
08:0048.629.61.11138.721.3
09:0031.78.90.76957.00.7
10:0029.57.90.74458.41.6
11:0030.410.50.77456.72.2
12:0033.116.30.85253.52.7
13:0026.98.50.75064.30.0
14:0042.511.30.79366.50.0
15:0032.312.10.79969.50.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m