Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 14.11.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0020.223.01.36114.0--
02:0017.215.70.91312.2--
03:0021.321.61.34312.4--
04:0026.924.21.62711.6--
05:0029.024.31.7559.6--
06:0039.527.21.4729.5--
07:0030.719.10.81216.2--
08:0020.630.40.63616.5--
09:0015.216.10.43537.7--
10:0014.216.80.32044.22.8
11:0014.012.80.24354.613.5
12:0018.311.70.21063.410.6
13:006.86.90.12574.34.1
14:0049.79.80.22475.410.2
15:0024.79.60.15477.212.4
16:005.86.50.15678.73.4
17:007.68.50.18769.912.4
18:0011.315.70.48258.537.0
19:0016.833.50.73630.952.1
20:0013.126.90.94032.257.5
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m