Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 23.07.2019
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:00--11.10.231--5.6
02:00--10.70.222--5.1
03:00--9.60.208--5.0
04:00--9.30.205--2.4
05:00--9.90.210--4.8
06:00--11.90.224--7.0
07:00--13.10.274--16.3
08:00--19.10.310--16.4
09:00--22.10.429--14.9
10:00--22.60.535--21.2
11:00--18.40.901--12.1
12:00--11.60.528--30.4
13:00--7.40.275--10.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
NO2 (µg/m³)200.0220.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m