Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 15.07.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:005.85.30.25121.8--
02:004.73.20.23315.4--
03:004.12.20.23118.8--
04:004.04.20.22817.3--
05:004.11.30.22413.1--
06:005.13.70.22413.0--
07:005.36.70.23011.7--
08:0017.17.10.23823.2--
09:0026.95.10.23436.6--
10:0070.36.60.30647.6--
11:00367.114.00.70858.7--
12:00166.49.40.56266.5--
13:0053.72.30.38078.2--
14:0025.61.20.29284.5--
15:0019.70.70.26387.3--
16:0011.00.00.22294.8--
17:0016.41.80.23191.9--
18:0025.02.30.23986.8--
19:0033.12.20.25183.7--
20:0022.02.10.25771.6--
21:0012.02.80.28451.0--
22:007.01.90.25335.2--
23:005.52.10.25522.2--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m