Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 18.02.2018
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0094.824.02.0426.084.3
02:0082.230.11.9405.575.5
03:0075.037.31.8184.475.6
04:0057.819.21.6506.057.5
05:0059.524.01.7664.768.7
06:0051.521.31.7875.067.6
07:0039.738.91.5624.571.7
08:0046.631.11.4475.263.6
09:0052.126.61.3428.159.9
10:0036.96.20.91114.44.9
11:0046.65.81.07613.515.2
12:0040.06.10.98211.98.5
13:0031.74.30.95811.82.2
14:0037.44.71.03912.114.0
15:0029.05.31.01411.23.7
16:0033.34.70.99611.21.3
17:0029.95.70.94311.6--
18:0025.07.11.15410.8--
19:0077.825.81.5986.7--
20:0048.223.91.5146.1--
21:0042.122.71.4286.3--
22:0043.929.81.5364.9--
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0395.0
NO2 (µg/m³)200.0230.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m