Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 24.10.2020
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0017.419.42.370--103.3
02:0016.217.72.267--97.1
03:0015.112.42.153--88.2
04:0014.210.62.340--101.1
05:0013.511.52.174--83.3
06:0013.112.02.112--78.2
07:0012.19.62.085--73.7
08:0012.29.92.231--81.8
09:0015.37.92.602--102.3
10:0017.513.72.434--87.8
11:0019.218.32.435--101.9
12:0023.424.72.192--83.2
13:0021.325.12.193--88.0
14:0023.226.72.395--98.6
15:0041.134.11.961--57.9
16:0029.135.72.071--68.8
17:0027.935.51.920--55.7
18:0028.342.42.047--66.2
19:0026.438.11.914--58.3
20:0021.841.42.000--58.7
21:0019.634.92.147--66.7
22:0013.628.52.111--62.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0365.0
NO2 (µg/m³)200.0210.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m