Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica Bukinje

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.09.2021
SO₂ µg/m³ NO₂ µg/m³ CO mg/m³ ***O₃ µg/m³ ***Suspendovane čestice PM2.5 µg/m³ ***
01:0017.914.80.695--19.1
02:0017.412.60.628--10.9
03:0017.111.70.599--10.6
04:0016.59.90.586--10.0
05:0016.610.50.581--9.6
06:0016.410.10.574--10.9
07:0016.110.30.583--12.9
08:0016.517.60.668--27.9
09:0019.828.90.704--51.8
10:0026.132.20.628--9.2
11:00101.026.80.539--16.5
12:00115.228.90.541--16.7
13:0040.315.20.480--7.1
14:0033.211.10.468--2.7
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0

Adresa: Vojka Milovanovića do 48, 75000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´25´´N
Geografska dužina: 18°36´01´´E
Nadmorska visina: 216m