Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica BKC

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 25.02.2024
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0043.142.1----58.9
02:0041.735.0----40.0
03:0039.227.7----19.7
04:0037.724.2----19.2
05:0036.524.1----15.0
06:0035.025.0----11.7
07:0034.727.7----14.9
08:0037.339.7----8.0
09:0036.338.9----28.5
10:0037.843.4----27.0
11:0038.549.6----25.0
12:0040.553.0----30.9
13:0041.653.8----44.6
14:0039.849.8----40.8
15:0042.941.1----32.1
16:0045.844.9----36.5
17:0046.953.5----59.4
18:0049.757.9----81.8
19:0051.155.3----107.0
20:0049.152.1----95.4
21:0050.648.5----110.0
22:0054.647.4----108.0
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: M. Trifunovića Uče 1, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´55´´N
Geografska dužina: 18°39´17´´E
Nadmorska visina: 232m