Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica BKC

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 02.02.2023
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:00117.238.12.067--82.9
02:00133.936.92.847--115.1
03:00124.735.12.973--110.9
04:00120.932.52.643--88.3
05:0084.428.51.929--61.5
06:0067.228.92.219--65.1
07:0071.936.31.988--61.4
08:0072.142.42.089--69.4
09:00130.253.62.112--84.1
10:00134.353.01.457--46.8
11:0041.223.30.497--4.9
12:0033.829.20.430--2.8
13:0038.526.50.423--4.6
14:00113.133.50.538--24.9
15:00179.350.30.627--18.3
16:0073.952.80.610--12.6
17:0032.761.10.670--9.9
18:0033.455.40.673--16.5
19:0097.159.02.151--90.6
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: M. Trifunovića Uče 1, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´55´´N
Geografska dužina: 18°39´17´´E
Nadmorska visina: 232m