Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Monitoring kvaliteta zraka

Mjerna stanica BKC

Kontinuirani satni podaci*
Satni podaci: 30.06.2022
SO₂ (µg/m³) NO₂ (µg/m³) CO (mg/m³) ***O₃ (µg/m³) ***Suspendovane čestice PM2.5 (µg/m³) ***
01:0023.217.50.89832.49.7
02:0024.011.30.87041.77.2
03:0024.28.00.84141.26.9
04:0024.46.50.83242.86.5
05:0023.56.60.83336.77.8
06:0023.58.90.84732.77.8
07:0028.320.80.89324.48.4
08:0042.438.20.97828.78.6
09:0068.939.00.95850.79.2
10:0091.618.90.86093.49.5
11:00223.723.80.830112.27.1
12:0040.211.20.810129.44.9
13:0040.017.20.837131.54.4
14:0041.27.70.793151.74.4
15:0047.719.90.831132.24.4
16:0033.312.90.877139.24.5
17:0068.021.61.037127.05.2
18:0042.94.91.011140.16.4
19:0028.01.20.994136.86.9
20:0027.32.80.921126.37.3
21:0018.62.10.793123.65.3
* Kontinuirani podaci mogu sadržavati nevalidne vrijednosti zbog moguće trenutne neispravnosti analizatora
**Zelena boja: čist ili neznatno zagađen zrak,
Žuta boja: umjereno zagađen zrak
Crvena boja: prekomjerno zagađen zrak
*** Nisu propisane satne granične vrijednosti
Granična vrijednost (1h)Tolerantna vrijednost (1h)
SO2 (µg/m³)350.0350.0
NO2 (µg/m³)200.0200.0
Indeks kvaliteta zraka
Nema mjerenja
Dobar0 - 50
Umjeren51 - 100
Nezdrav za osjetljive grupe101 - 150
Nezdrav151 - 200
Vrlo nezdrav201 - 300
Opasan301 - 500

Adresa: M. Trifunovića Uče 1, 75 000 Tuzla
Geolokacija:
Geografska širina: 44°31´55´´N
Geografska dužina: 18°39´17´´E
Nadmorska visina: 232m